Rüyada çekirge Görmek

Rüyada çekirge Rüyada çekirge, azap ve Allah’ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)’ın mûcizelerindendir. Rüyada biryeSrde çekirgenin çıktığını veya eza ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek kötü bir asker veya zararlı bir yağmurun yağmasına delalet eder. Çekirgenin henüz uçmayanları, ahlak ve gidişatları kötü ve çekirgeden şerli ve fena olan askerdir. Bazan da çekirge, yeryüzünün nebatattan yoksun olmasına delalet eder.Rüyada çekirgenin geldiğini görmek, Allah’ın azabının geleceğine delildir.

Rüyada bir yerde çekirge yediğini yahut çekirgeden bir şey alındığını görmek, rüyayı görenin rızıklanacağı bir rızka delalet eder. Çekirgenin bir çanak içerisine dökülmüş görülmesi altın ve gümüşe delalet eder. Hiç bir şekilde zarar vermeyen ve her tarafta görülen çekirge üzüntü ve kederin gitmesine ve bahtiyarlığa delalet eder.Üzerine altın çekirge yağdığmı gören kimseye zayi olmuş malının bedelini Allah’u Teala ihsan eder. Eğer üzüntü ve kederi varsa bundan halas olur.

Bazıları da çekirge, ekmek pişiren kimsenin, halkın yiyeceğine hainlik etmesine delalet eder, dediler. Bazıları da, çekirge, bir fitne yahut düşmandır, demişlerdir.Kara ve ekinde görülen çekirge helak olmaya, güçlüğe ve işsizliğe delalet eder! Çünkü çekirgenin nebatat üzerine gelmesi onları if-sad eder. Çekirge diğer insanlar hakkında şerli insan ve kötü ahlaklı kadınların kendisine muvafakat etmesine delalet eder.

Çekirgeyi alıp bardak veya testi içerisine koyduğunu gören kimsenin eline mal ge- • çer ve bu malı bir kadın için harcar.Çekirge, kavgada birbirine karışan askerdir. Bazan da çekirge, ev ve tavana düştüğünde yağmura delalet eder. Görülen çekirgeler insanlarla yahut yer ile gök arasında gerçekten çok olurlarsa bu rüya azabdır. Ancak insanlar onları toplar yahut yerlerse ve çekirgelerin bir zararı da olmazsa o zaman bu çekirgeler, insanlara gönderilecek rızkın çokluğuna ve geçimlerinin bolluğuna delalet eder. Bazan da, gönderilecek rızkın serçe, bağırtlak kuşu, kudret helvası, mantar ve yağmur gibi gökten gelen rızıklar olmasına delalet eder, demişlerdir.

Bazı tabirciler de, düşmanın pusuya gizlenip büyük bir ordu ile mal gasbetmesine delalet eder, dediler. Bazan da, çekirge helal rızka delalet eder. Çekirgeyi yediğini görene asker tarafından az bir hayır isabet eder. Rüyada görülen ufak tefek çekirgeler insanlarm avamlarının kavgalarına delalet eder. Bazan da çekirge, büyük damlalı yağmura delalet eder. Bazan da çok çekirge aldığını gören kimse, bir kadın nikah edip evlenmesi için çok söz söyler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.