Rüyada Çarşı tabiri Görmek

Rüyada Çarşı tabiri Rüyada çarşı ve pazar görmenin on türlü yorumu vardır. Bunlar; hac, cihad ve gaza, fayda, zillet yani alçaklık, savaş, fitne, imtihan, geçinecek para, iş, boşluk ve kesat.Bir çarşıda alış verişle meşgul olduğunu gören, Allah (c.c.) yolunda cihad eder yahut iyi bir amel işleyerek Allah-ü Teala Hazretleri’nin ihsanına mazhar olup azaptan kurtulur.

Çarşıda bir işi elinden kaçırdığını gören haccı kaçırır. Fakat, hayırlı ameller işlemek arzusundadır. Çarşıyı aranılan mallarla ve alış veriş edenlerle dolu aynı zamanda bakımlı gören; malını satmakta zorluk çekmez ve çok kazanır. Çarşıyı boş, eşyasız ve malsız yahut kapalı görmek ise, hasardır. Bu rüya ticaret hayatında zarara işaret eder.

Çarşıda birçok kadın görmek; o çarşıda fesadın çokluğuna, bir rivayete göre; alış verişin bolluğuna, ehli için baht açıklığı ve dünyanın teveccühüne yani dünya nimetlerinden bol bol nasiplenmeğe delalettir.At pazarı görmek, şeref ve kıymet ifadesidir. Mahal-i İzzdir.Kumaş pazarı, örtünmek ve itibardır.

Deve pazarı; yabancı cemaatin topladığı yere, eşek pazarı; mevcut durumun gelişme göstermeksizin devamına, öküz pazarı; satılan hayvanlar semiz ise, feyiz ve berekete, zayıf ise kıtlığa, koyun pazarı; büyüklerin buluşup konuştukları yerlere delalettir.Odun pazarı; zina eden günahkarları ve dinde veya halk arasında karışıklık çıkartanları temsil eder.Esir pazarı görmenin bir çok manası vardır.

Bunlar; hayır, hüzün, gam, ticarette kar, geçim darlığı, bazen fakirlikten, ihtiyaçtan, her türlü sıkıntıdan kurtulmakla veya devlet başkanı yahut yardımcılarından rızk temin etmekle ifade edilir.Bazı tabircilere göre satmak, almaktan iyidir. Köleler için tavuk pazarı görmek iyidir.Kuyumcular çarşısı; bid’at(*) ehlini temsil eder. Bu sebeple oraya girmek; günah işlemeye delalettir.

Kumaş çarşısı ise, hayır ve menfaattir. Eğlence aletleri satılan bir çarşıyı görmekte, hayır yoktur. Yiyecek çarşısı ise her bakımdan, hayra delalettir.Devlet başkanı ve yardımcıları için çarşıya girmek iyi değildir. Fakat, bazı tabirciler bu rüyayı kötü saymazlar.Kuş pazarı hizmetkarların yeri, bir rivayete göre söz pazarıdır.Yatak ve döşemelik satılan çarşı, rüya sahibinin ehliyet ve kabiliyetine göre ulaşacağı makam ve evliliğidir.Muhammed

Bin Şamuye diyor ki: Ne çarşısı olursa olsun bakımlı ve halkı da yerli yerinde ise, rüya hayır ve menfaate işarettir. Çarşıyı harap ve tenha görmek ise, bu yorumun tam tersidir.Ebu Said ül Vaaz demiştir ki: Rüyada çarşı görmek dünya ile tabir edilir. Onda görülen iyi kötü her şey rüya sahibinin dünyasına nisbet edilir. Çarşıya getirdiği şeyi satamadığını gören; bir rivayete göre mezellete yani alçaklığa ve bayağı hallere düşer. Fakat, başka bir görüşe göre; bu rüya hayırlıdır.

Çarşıda aynı cinsten bir grup malın çok olduğunu görmek o malın azalacağına işarettir.Abdülgani En Nablusi (Rahmetullah) şöyle buyuruyor: Rüyada çarşı ve pazar görmek savaş ve cihad ile tabir olunur. Harpte savaşanlardan bir tarafın kazanıp, diğer tarafın kaybetmesi, bu rüyanın yorumuna bir vasıtadır.

Rüyasında çarşıda olup, bir maldan zarar eden veya kar imkanını elinden kaçıran şayet mücahit sınıfından ise, düşmanın önünden kaçarak şehadet mertebesini kaybeder. Eğer hacca gidecekse, ya vaktinde yetişemez veya dine aykırı bir davranışta bulunarak haccını zedeler. Talebe ise, gayret etmesine rağmen tahsilini tamamlamaya muvaffak olamaz.

Çarşıda alış veriş ederken hırsızlık yaptığını gören; mücahitse, hile ile gazadan kaçar, hacda ise; hacca uygun düşmeyen bir iş yapar, alimlerden ise; ilmi tartışmalarında saldırgan, fetvalarında hilekar olur. Bu rüya sahibi şayet halktan biri ise, tedbirsizliği yüzünden zarara uğrar.Satıcı ve müşterilerle dolu bir çarşıda yangın çıkması; kazançlı alış verişlerin ve çarşı ahalisinin birbirleriyle olan münasebetlerinin güzelliğine delalettir.Etrafında samanlar yığılı, ortasında berrak bir derenin aktığı ve hafif bir rüzgarın hissedildiği çarşıyı görmek de yukarıdaki gibi tabir edilir.

Dükkanların kapalı, esnafının uyukladığı malların da örümcek ağlarıyla kaplandığı bir çarşı işlerin kesatla-şacağına, çarşı esnafının da işsiz kalacağına işarettir.Bazılarına göre çarşı; dünya ile tabir olunur. Çarşıyı geniş görmek dünyanın genişliğine işarettir.Başka bir görüşe göre, içinde birçok insanın toplanmasından dolayı; çarşı rüyası ıstırap ve meşakkati ifade eder. Çarşı esnafından birinin çarşıyı alış veriş edenlerle dolu ve bol kazançlı görmesi; rüya sahibinin hayır ve bereketidir.

Çarşıda alış verişin soğuk olması esnafın işsiz kalacağına delalet eder.Bir rivayete göre çarşı ve pazar rüyası fayda, erzak, yeni elbiseler ve şifa manalarını taşır. Fakat, başka bir görüşe göre; yalan, günah, hüzün, vehim yani evham ve zinadır. Bundan başka çarşı ve pazar rüyasının hamam, mescid, kilise ve havra gibi topluca bulunulan yerlere delalet ettiğini söyleyen tabirciler de vardır. Bu rüya birbirini yiyerek yaşayan balıkların bulunduğu denizlerle tabir edilir. Eğer rüyayı gören dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen salih bir insansa, muhtemelen dünyaya meyleder ve harama el uzatır.

Pazar yerinde yüksek sesle zikrullah okunduğunu görmek; zikir eden şahsın, Emr-i bi-l Maruf, nehy-i an-li münkerle meşgul olduğuna işarettir.(*)Çarşı ve pazarı boş, yahut esnafını ölmüş görmek; kıtlık, zulum ve pahalılığa delalet eder.Her çarşı ve pazarın tabiri başkadır.

Kitapçı çarşısı; tevbeye, hidayete, mücadele ve münazaraya, hüküm ve hükumete, eczacı çarşısı; hastaların şifasına, ıtriyat çarşısı; sevinilecek haberlere, karı kocaya ve evlada, helvacılar ve şekerciler çarşısı; iman ve islama, manifatura çarşısı; makam, mevkii, düğün, rızk ve gizli işlere, mücevherat çarşısı; zikir ve ilim meclisine, sarraflar çarşısı; şiire, nesre, dilbilgisine, fakirlikten sonra zenginliğe, bakırcılar çarşısı; şer ve fesada, baş ağrısına, bekar için izdivaca, lohusa düğününe, silah çarşısı; harbe, düşmana karşı galibiyete, esir pazarı; şeref, şan ve hayret uyandıracak haberlere, hayvan, yün ve keçi kılı pazarı; menfaat ve erzaka, mirasla gelecek mala, pamuk pazarı; kazançlı ticarete, bol rızka, hakla batılın ayrılmasına(*), tohum pazarı; ziraatten sağlanacak gelir ve faydaya, sebze pazarı; darlık ve geçim zorluğuna bir görüşe göre ise güç işlerin kolaylaşmasına işarettir.

Çarşı pazarla alakalı diğer rüyaların yorumları ise şöyledir: Balık pazarı; helal ve daimi rızık ve faydaya, akrabalarla yakınlığa, deniz seferlerinden haberler almaya, kasaplar çarşısı; satılan malın kanı akıtıldığı için, savaş meydanına, yağ ve bal pazarı; karşı cinse olan ilginin artmasına, hastalıktan kurtulmaya, saraçlar çarşısı; kara ve deniz yolculuğuna, kökçüler çarşısı; sırların saklanmasına, buğday pazarı; ucuzluğa ve güvenliğe, odun pazarı; nifak(*) ve ayrılığa, mumcular çarşısı; tevbe, hidayet ve seyahate delalet eder. Kuyumcu çarşısı; ferah zinet ve evlatla da yorumlanır. Yemiş pazarı; hayırlı evlada, salih amellere ve ilme işarettir.

Demirciler çarşısı; izzet, mal ve salih amellerin temsilcisidir. Sandıkçılar çarşısı; zeka, hafıza ve idrak kabiliyetinin sembolüdür. Kavaflar çarşısı seferle tabir edilir.Çadırcılar çarşısı; yolculuk ve sefere, kefenciler ve tabutçular çarşısı; ölüme ve çukura, hacamatçılar çarşısı; keder, gam, hastalık ve zarara, hasırcılar çarşısı; savaş sebebiyle ortaya çıkan hastalıklara, şişeciler çarşısı; veba salgınına, nifak sokmağa, dedikoduculuğa, kağıtçılar çarşısı; zulme uğrayanın selametine, zalimin cezalandırılmasına, hüküm ve hükumete işaret eder.Çarşı ve pazar rüyası; hakimler, şeriat adına hüküm verenlerle, devlet idaresinde söz sahibi olanlar için iyi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.