Rüyada Cinsel ilişki Görmek

Rüyada Cinsel ilişki Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında cinsi münasebette bulunduğunu gören, bilhassa boşalma vaki olursa, muradına erer.Karısıyla adeti üzere münasebette bulunduğunu gören, ona iyilik eder. Nikah caiz olmayanlardan biriyle ilişki kurduğunu görenin, o kadına karşı sevgisi azalır. Belki aralarında bir bozukluk hasıl olur. Şayet bu bir ölü ise, rüya sahibi kedere düşer. Fakat, bir rivayete göre nikah caiz olmayan bir kadınla birleşmek, iki taraf için de hayırdır. Hacca da delalet eder. Vefat etmiş karısıyla münasebette bulunduğunu görenin rüyası, hayra yorulmaz.

Meçhul ve ölü kadınla beraber olan, muradına ulaşır.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Cima rüyası arzuya nail olmaktır. Devlet büyüklerinden biriyle cima ettiğini gören, onlardan hayır ve menfaat sağlar. Ehilse, büyük bir makama gelir. Bir erkekle nikahlandığını gören kadın, sevinir. Feraha çıkar. Bir erkekle tartışmadan beraber olduğunu gören kadın, onunla dostluk kurar. Sayesinde hayra ve menfaate erer.

Meçhul bir gençle beraber olduğunu gören, adaletli davranır. Bir bakireyle münasebet kuran, o sene güzel bir kadın alır. Bildiği bir adamın karısıyla cima ettiğini gören, o adamın karısından iyilik bulur. Kendi karısıyla birinin beraber olduğunu gören, o şahsa faydalı olur.Meçhul bir kadınla rızası dahilinde kurmak; çok çok hayırlıdır. Vefat etmiş bir erkekle beraber olduğunu gören kadın, ona rahmet okur, dua eder.

Bir hayvanla cima eden, nankör birine iyilik yapar. Bir hayvanın kendisine aştığını gören, çok kudretli olur. Kölesi veya cariyesiyle beraber olan, feraha çıkar. Mülkü artar. Fakat, onlardan birinin kendisine yaklaştığını gören, hizmetkarlarının yanında küçük düşer.Kirmani demiştir ki: Rüyasında karısıyla cima ettiğini gören ailesine hayırlı olur.

Karısı hayızken ona yaklaştığını görenin, eşi ile arasında ayrılık olur. Karısıyla cima eden ve onun üreme organını gören, büyük hayra erer. Hacetinden kurtulur. Kadın salihlerden, dindarlardan ise, hayır daha da büyüktür. Şayet kadın hafif meşrep ise, hayır daha az olur. Meçhul kadın, tanınan kadından iyidir. Bir topluluğun zina eden bir kadınla beraber olduklarını görmek, o cemaatin bir alimin etrafında toplanıp, ilminden istifade edeceklerine işaret eder. Dinden uzak bir insanın fahişe ile beraber olduğunu görmesi, haram mala delalettir.

Şayet rüya sahibi dindarsa, yorum ilim ve bereket üzerine olur. El Salimi şöyle diyor: Rüyasında cima eylediğini lakin boşalmadığını gören, güç ve gizli ilimleri arar. Münase-bette bulunamadığını görenin, maksadı hasıl olmaz. Hristiyan ve Yahudi bir kadınla beraber olduğunu gören, devlet idarecileri vasıtasıyle mala nail olur.İbn-i Kesir diyor ki: Cima rüyası hayra ve sevince delalet eder. Nikah caiz olmayan bir kadınla beraber olmak, gayr-ı meşru çocuğa işarettir.

Bazılarına göre bakire bir cariye ile münasebette bulunmak, hayra ve mevkiye delalettir. Bir cariyeyle cima eden, kedere uğrar fakat, çabucak kurtulur.Arslan, kaplan gibi bir hayvanla beraber olduğunu gören; düşmanını yener. Kudretli biriyle dost olur. Öyle bir hayvanın kendine aştığını görmek hayırsızdır.

Cansız bir varlıkla beraber olmak, garip bir işin habercisidir. Bilmediği dört ayaklı bir hayvanla beraber olan, düşmanını yener. Bildiği bir hayvanla münasebette bulunan, nankör birine iyilik eder.Zina etmek, ihanetle tabir olunur. Komşunun karısıyla beraber olduğunu görenin rüyası, hayra yorulmaz. Cima din ve dünya hayatı için murada işarettir.Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüyasında cima ettikten sonra gusl etmesi icap edenin rüyası batıldır. Çünkü bu, şeytani rüyalardandır.

One thought on “Rüyada Cinsel ilişki Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.