Rüyada Cihad Görmek

Rüyada Cihad Rüyada harp etmek çoluk çocuğunun rızkım temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye delalet eder. Bazı tabirciler, cihad, rızkın genişliğine delalet eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakaşa ve mücadeleye delalet eder.Bir kimse cihad etmeye gittiğini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere nail olur. Allah yolunda harbedip küffarla dövüştüğünü görse, evlat ve ailesi hususunda cehd ve gayret içinde bulunur. Çünkü dövüşmeye gayret, kazanca gayrettir.

Kendisini silah ile beraber harp ediyor görse, namazını kılan, zekatını veren gayretli bir Müslüman olduğuna delalet eder.Birtakım kimselerin cihad için yola çıktıklarını görse, o kimselerin, kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delalet eder. Kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir. Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya delalet eder.

Harp içerisinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdiğini gören kimse, aile ve akrabaları hususunda cehd ve gayretini, onların hallerini islah için gösterdiği çalışmasını terk eder, dininde bozukluk meydana çıkar ve dünyada aşiret ve kabilesine tefrika ve dağınıklık isabet eder. Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazancında faide görür.

Bir kimse harpte bulunsa ve düşman tarafına hamle yaptığını, hücum ettiğini görse, ganimet malına nail olur. Rüyada din düşmanları ile cihad, zelim ve münafıklarla muhalefet ve düşmanlığa ve onlara galip gelmeye delalet eder. Rüyada, denizde yapılan cihad, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasına düşmeye, iki taraftan korkuya, yahut deniz ve denizin delalet ettiği kimseden rızık talep etmeye işarettir.

Rüyada azgınlarla harp etmek, din veya analar ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kıskançlığına delalet eder. Rüyada azgın ve zalimlerin taraftarı olduğunu görenin İslam dininden döneceğinden yahut ana babasına muhalefet edeceğinden yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun eğmesi lazım gelen itaatten çıkmasından veya namazını terk etmesinden korkulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.