Rüyada Ceviz Görmek

Rüyada Ceviz Rüyada ceviz, hazine edilmiş maldır. Cevizlerin birbirlerine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir. Rüyada görülen ceviz ağacı, arap olmayan cimri, uğursuz, çetin ve artan mala sahip bir kimsedir. Ceviz ağacı üzerinde olduğunu gören kimse, yukarıda vasfolunduğu gibi kaba ve arap olmayan bir kimseye yaslanır. Eğer ağaçtan indiğini görse, yaslanıp güvendiği o kimse ile aralarında olan işi tamamlanmaz.

Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, kaba bir adamın veya melikin kapısı önünde öldürülür. Ceviz ağacının kırıldığını görse, o kaba adamın ve ondan düşenin — eğer öldüğünü görürse— helak olmaları ile tabir edilir. Eğer ölmediyse, kurtulur.Ağaçtan düşüp iki eli ve ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır, bir belaya girer, fakat sonra bundan halas olur. Ceviz ağacını kökünden çıkardığını gören, arap olmayan bir insanı öldürür.Ceviz, güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın semeresidir. Zira ceviz, ancak kırıldıktan soma yenir ve sıkılarak yağ çıkarılır.

Bir bostanda ceviz toplayıp biriktirdiğini gören kimseye bir kadın tarafından mal gelir. Eğer gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Cevizin, kabuğunu yediğini gören kimse cimri bir adamı çekiştirir. Hanımını, kendisine ceviz serptiğini gören kimsenin elbiseleri hanımı tarafından yakılır.

Cevizle oynadığını gören kimse haram mal kazanmakla meşgul olur.Ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun yolculukla tabir edilir. Rüyayı gören kadın ise, uzun ömürlü olmasına delalet eder. «Ceviz» kelimesi harflerin ters okunması ile, «koca» manasına olan (zevç)’e de delalet, eder. Çetin olan işleri yoluna koymaya da delalet eder.Kırılmış ceviz, zahmet ve meşakkatsiz elde edilen maldır. Hind cevizi, kahin ve falcı sözüne delalet eder.

Hind cevizinden yediğini görenin sözü tasdik edilir. Kahin olduğunu gören, Hind cevizi yer. Bazıları da, Hind cevizi, müneccim bir kimsedir, bundan dolayı Hind cevizini yediğini gören müneccim olur, dediler. Hind cevizine «nar-çil» dahi denilir.Bazıları, Hind cevizi arap olmayan birisi tarafından gelecek mal, bazıları da, müneccim bir kimsedir, dediler.

Hind cevizi yediğini gören kimse astronomi ilmi öğrenir yahut görüşlerinde müneccime tabi olur. Hind cevizi iltihap ve yanığa delalet eder. Çünkü onun isminde ve tabiatında (ateş) vardır. Hind cevizi cimri ve arap olmayan ti-caretciden mala delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.