Rüyada Cennet tabiri Görmek

Rüyada Cennet tabiri Bazılarına göre Cennet ağaçları alimler ve mürşitlerle tevil olunurlar. Cennet köşklerine girmek; yüksek makama, iyi akibete, şerefe ve hurrelerle(*) izdivaca delalettir. Sidret’ül Münteha’yı görmek vaadedilen şeylere erişmektir. Cennet meyvelerinden yemek; hayırlı amellerle, evlilikle ve evlatla yorumlanır. Cennet’e girememek, oradan kovulmak vb. zarurete düşmeye delalettir. Cennette dolaşmak; geniş rızk, büyük şeref ve emniyettir.

Bir kimse kendisine «Cennete gir» denildiği halde girmediğini görse, o kimsenin dinini terk etmesine delalet eder.Bir kimseye «Sen cennete girersin», denilse, o kimse mirasa ve kendisini Firdevs-i alada görse, ilim ve hidayete nail olur. Tebessüm ederek cennete girdiğini gören kimse, Allah’ı çok zikreder. Güya kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini gören kimse, iyilikle emreder, kötülükten nehyeder, nimet, medh ve sevaba nail olur.

Tuba ağacı altında oturduğunu gören her iki dünyada da hayra nail ve cennet bahçelerinde olduğunu gören kimse ihlas ve kamil imana sahip olur.Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennetin su, şarap ve sütünden içtiğini gören, hikmete, ilme ve zenginliğe nail olur. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delalet eder.

Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete nail olur. Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye delalet eder.Cenneti cehenneme attığını gören kimse, bağ ve bostanını satar, parasını yer, Kevser suyundan içtiğini gören kimse reisliğe nail olup, düşmanlarına galip gelir. Kendisini cennet köşklerinden birinde görse, reis olur veya güzel bir kadınla evlenir.

Cennet kızlarından bir kızı cima ettiğini ve cennet gılmanları da etrafında tavaf ettiğini görse, bir memleket ve nimete nail olur.Cennetin hazinedarını görmek sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz yaşayışa ve belalardan emin olmaya delalet eder. Meleklerin onun yanına girip kendisine cennette selam verdiğini gören kimse, onu cennete götürecek bir amel işlemiş olmasına ve hüsn-i hatimeyle öleceğine delalet eder.Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye delalet eder.

Cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu görse, maksadına nail olur.Cennetin sütünden, içki ve şarabından yahut sularından içtiğini görse, hikmete ilme ve nimete, güzel itikada ve sünnet-i seniyeyi işlemeye muvaffak olur. Rüyayı gören kafir ise Müslüman olur, asi ise günahından tövbe ve istiğfar eder. Yahut haram kazançtan helal kazanca geçmeye delalet eder. Rüyada cennete girmek, Allahu Teala ile hüsn-i muameleye ve iyi mükafata, bazen da verasete delalet eder.

Cennete girmek bazen güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa delalet eder. Hasta bir kimse cennete girdiğini görse hastalığından iyileşir. Bazı kere de cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah’tan korkmaya delalet eder. Cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya faydalı ve menfaat şeylerin eline geçmesine ve rızka delalet eder.

Cennete girmek, bazı kere de üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, senenin bolluk ve ucuzluğuna, hükümdar tarafından adalete, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete delalet eder.Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir. Harp aletleri olduğu halde cennete giren şehit olarak ölür. Kitapla beraber cennete girdiğini görmek ilim ve güzel amele delalet eder.

Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini gören kimse, malının zekatını vermek sayesinde cennete girer.Hanımı ile beraber cennete girdiğini görmek, dünyada hanımı ile iyi geçinmeye delalet eder.Zikir ve teşbihle cennete girdiğini gören kimse, teheccüd namazı, teşbih ve taksidi sebebiyle cennete girmesine delalet eder. Reyyan kapısından cennete girdiğini gören kimse orucu sebebiyle cennete girmeye nail olur.

Rüyada cenneti görmek, camiye, zikir meclisine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, ilme ve güzel amele delalet eder.bazen da cennet, düşmandan korunulup muhafaza edinilen kalkana delalet eder. Rüyada cennetin nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yediğini veya ağaçların gölgesinde gölgelendiğini yahut cennetin hurilerinden bir şey gördüğünü görse, ilim, hidayet, rızık, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya, yahut şehit olarak ölmesine delalet eder.

Cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki, su nehri rızka; süd nehri fıtrata; şarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen sarhoşluğa ve Allah’ın haram kıldığı şeylere buğzet-meye, bal nehri ise ilim ve Kur’an’a delalet eder. Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, hanımına ve hayırlı evlada delalet eder.Tuba ağacının gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durduğunu gören kimsenin gideceği yerin hoş ve güzel olmasına delalet eder. bazen da ağacın altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlan-maya delalet eder.

Sidre-i Münteha, kendisi için vaat edilen her şeyden maksat ve arzusuna erişmeye delalet eder.Cennet ağaçları bazen da ilmiyle amel eden kimseye, mürşid insanlara hurilere delalet eder. Cennet ağaçlarına sahip olduğunu, yahut o ağaçlardan bir şey yaptığım görse, evlat ve kadınlardan sahip olur. İnsanların- havassı için huri görmek, Allah’tan başka şeylerle ilişkisi olup onlara kapılıp kalmasına delalet eder.

İdarecilerin rüyada huri görmeleri, onların işlerine yahut, meskenlerine, geçimlerinin bolluğuna ve çeşit çeşit zevklerine dünyada nail olacaklarına delalet eder.Cennetin köşklerine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nailiyete, İftihar edilecek işe girmeye, hür kadınlarla evlenmeye, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delalet eder.

Cennetin haznedarı Rıdvan (R.A.)’ı görmek, melikin haznedarına, hayırlı haberle ortaya çıkacak sefirine, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve duanın kabul edilmesine delalet eder.Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini gören kimsenin, sahip olduğu ilimden faide görmemesine delalet eder.

Cennetten kovulduğunu görmek, Adem (A.S.)’ın hikayesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına delalet eder. Cennette tavaf ettiğini gören kimsenin rızkının genişliğine, şanının yüceliğine korku ve tehlikelerden emin olmasına delalet eder. Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğim görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.