Rüyada Cennet Görmek

Rüyada Cennet Rüyasında Cennete girdiğini gören, feraha çıkar. Sevinir. Hayra ve emniyete nail olur. Cennet meyvelerinden yemek te böyledir. Cennet meyvesini eliyle toplayıp yiyen, din tahsili yapar. Fakat, halk onun ilminden istifade etmez. Cennet hurileriyle beraber olduğunu görenin, iyi işleri kolaylaşır. Cennette oturduğunu gören, son nefesine kadar ni’met ve izzet içinde yaşar. Cennete girmek istediği halde men edildiğini gören, dünyada fesada ve isyana düşer. Yüzüne Cennet kapısını kapanması da böyle yorumlanır. Rüya sahibi asi olur.

Cennete yaklaştığını fakat, yoldan döndüğünü gören, hasta olur ve vefat eder. Meleklerin elinden tutup kendisini Cennete götürdüklerini gören, tevbe eder ve yakın zamanda ahirete göçer. Rüyasında kendisine “Cennete girer misin?” denildiğini gören, miras yer.Tuba ağacının altında oturan, dünyada ve ahirette muradına erer. Cennete şerbet veya süt içen, alim, hakim ve zengin olur. Cennet ni’metlerini yemekten çekinen, dalalete düşer (günahkar olur, yoldan çıkar).

Birine cennet meyvesi veren, onu ilminden ve malından faydalandırır. Cennette olduğu halde ateşe atıldığını gören, birinin malından haram yer.Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Cennet-i Rıdvan’ı görüp memnun olan, büyük sevince ve ni’mete nail olur. Bulunduğu yüksek bir mekanın Cennet olduğunu zanneden; adil bir sultanla, faziletli bir alimle veyahutta zengin biriyle karşılaşır.

Cennete döndüğünü gören, Hakk yoluna yönelir. Cennet anahtarlarını elinde tutan, İslam ve tevhid üzerine vefat eder. Cennette münasebetsiz bir durum içinde olduğunu gören, günah işler. Bir hastanın Cennete girdiğini görmesi, onun vefatına işarettir.Abdulgani’en Nablusi diyor ki: Cenneti gördüğü halde içeri girmeyenin rüyası hayırlı amellerinden dolayı müjde olarak yorumlanır. Bu insaf sahibi, adil insanların göreceği bir rüyadır.

Cenneti rüyasında olduğu gibi tamamen gören, bütün arzularına kavuşur. Kederden kurtulur. Cennete girmek istediği halde bundan men edilen, önceden özendiği halde hacca gitmekten vazgeçer. Cihaddan kaçar veya günahına tevbe etmez. Cennet kapılarından birinin yüzüne kapandığını gören, ebeveyninden birini kaybeder. İki kapı birden yüzüne kapanırsa, hem anası hem babası ölür. Cennet kapılarının hepsinin yüzüne kapandığını görenin, ana babası kendisine dargın demektir.

Cennete istediği kapıdan giren şahıs, ana babasını çok memnun etmiş, onların rızasını kazanmıştır. Cennete girmiş olduğunu görenin ebeveyni, emniyet ve sevinç içinde bulunurlar. Cennete alındığını görenin, eceli yakındır. Kendisini tutup Cennete alan zat vasıtasıyle tevbe ve istiğfar eder.İbn-i Kesir demiştir ki: Rüya sahibi, cömert ve iyi insanlarla beraber olur. Herkese iyi davranır. Allah (C.C.)’ın emirlerini yerine getirir.

Kendisine “Cennet’e gir” denildiği halde girmeyen, dini terkeder. “Cennete gireceksin” denildiğini gören, miras yer. Firdevs-i Ala’da bulunan, hidayete ve ilme nail olur. Cennet’e gülerek giren, Allah-ü Teala Hazretlerini çok çok zikreder. Kılıcını çekip Cenete giren, Allah’ın emirlerini bildirir. Kötülükten men eder. Halkın övgüsünü kazanır. Sevaba girer. Ni’mete kavuşur. Tuba ağacının altında oturan, dünyada ve ahirette hayra nail olur.

Kendisini Cennet bahçelerinde gören, samimi ve olgun bir dindar olarak yaşar. Cennnet meyvelerini yediğini gören, ilimle rızıklanır. Cennet suyundan, şarabından ve sütünden içen, ilim, hikmet ve servet sahibi olur. Cennet’te bir yatak üzerine dayandığını görenin, namuslu bir karısı olur. Cennet’te bulunduğunu ama, ne vakit girdiğini bilmediğini gören; hayatı boyunca ni’met içinde yaşar. Cennet meyvelerinden yemesi yasaklanan şahsın, dini bozulur.Cennet meyvelerini toplayıp başkalarına yedirdiğini gören, ilmiyle başkalarını faydalandırır. Fakat, kendisi ilminden istifade edemez.

Cennet’te bir bostan tarh eden, bir bostan satıp, ürününü yer. Kevser şarabından içen, başkanlık makamına gelir ve düşmanını yener. Cennet’te bir köşkte oturan; ya büyük mevki sahibi olur yahutta güzel bir kadınla evlenir. Cennet kadınlarından biriyle nikahlanmak, ni’met ve mertebedir. Cennet-i Rıdvan’ı görmek, selamet ve refahtır.

Meleklerin Cennet’te yanına gelip selam verdiklerini gören, Cennet’e girmesine vesile olacak bir hayır işler. Cennet hurmasından yemek, altında oturmak; murada kavuşmaktır.Kevser nehrinden içen, ilme nail olur. Sünnete uyar yahutta ahlaksız karısından ayrılır, iyi bir kadınla evlenir. Helal kazanca yönelir.İbn-i Fuzale demiştir ki: Rüyada Cennet’e girmek, Allah-ü Teala’nın mükafatına delalettir.

Cennet’e girdiğini gören, hasta ise şifa bulur. Bir kavle göre, miras yer. Darlıktan kurtulur.İbn’ül Eş’as diyor ki: Cennet’e girmek, helal mala, berekete, kederden kurtulmaya ve itikatlı olmaya işarettir.Halkın tamamının Cennet’e girdiğini görmek, ucuzluğa, adalete ve berekete; kılıçla yahut mızrakla Cennet’e girmek; şehit olarak göçmeye delalet eder. Kitapla bera-ber Cennet’e girdiğini gören, ilmiyle amel eder. Malla veya hayvanla Cennet’e girmek, zekatı verip, sevap kazanmaya işarettir.

Cenab-ı Hakk’ı tesbih ederek Cennete giren, teheccüd ve tesbihle Cennete hak kazanır. Bab’ül reyandan Cennete girmek, oruçla Cennetlik olmaya delalettir. Zevcesiyle giren, iyi davranışlı bir insandır.Cafer-i Sadık’a göre Cennet; cami, zikir meclisi, hac, cihad, ilim ve iyi amelle tabir olunur.Cennet nehirlerinden su nehri; rızka, süt nehri; fıtrata, şarap nehri Allah-ü Teala’nın güzelliği ile sarhoş olmaya, bal nehri; ilme ve Kur’an’a işarettir.

Bazılarına göre Cennet ağaçları alimler ve mürşitlerle tevil olunurlar. Cennet köşklerine girmek; yüksek makama, iyi akibete, şerefe ve hurrelerle(*) izdivaca delalettir. Sidret’ül Münteha’yı görmek vaadedilen şeylere erişmektir. Cennet meyvelerinden yemek; hayırlı amellerle, evlilikle ve evlatla yorumlanır. Cennet’e girememek, oradan kovulmak vb. zarurete düşmeye delalettir. Cennette dolaşmak; geniş rızk, büyük şeref ve emniyettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.