Rüyada Cenaze merasimi tabiri Görmek

Rüyada Cenaze merasimi tabiri Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder. Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun elinden kötü ve fasit bir kavim helak olur dediler. Bir kimse kendisini cenaze ve tabut üzerine konulduğunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, devlet ve saltanat sahibi bir kimseye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlanır.Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur.

Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur. Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahrederek onların başlarına biner. Cenazesini teşyi edenlerin miktarınca saltanatında itibarı olur. Üzerine ağlandığım da görse, onun sonu güzel ve methe layık olur. Ağlayan olmayıp zemmederlerse akıbeti iyi değildir. Eğer üzerine hayırla dua edilirse akıbeti iyi olur.

Vali, tüccar, reis veya sanatkarın rüyada kendisini tabut üzerinde olduğu halde, yer üzerinde gezdiğini görmeleri gemiye binmelerine alamettir.Bir cenazenin havada gittiğini gören kimse bir reis veya bir alimin ölmesinden dolayı müşkülata girer. Yahut, kıymetli ve meziyet sahibi bir kimse gurbette veya hane yolunda yahut da harpte vefat eder.

Birtakım cenazelerin bilinen kabirlere doğru götürüldüklerini görmek, ehil ve erbabına vasıl olacak bir hakka delalet eder. Bir çok cenazelerin bir yere konulduğunu görmek ise, o yer halkının günah ve zina ile çok meşgul olmalarına delalet eder. Kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini gören kimse haram mal sahibi olur.Bir kadın kendisinin öldüğünü görse evlenir. Eğer evli ise dini bozuk olur.Bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkanlarda bulunan eşyanın satılmasına delalet eder.

Rüyada tabut üzerine konulmak tabutun kıymeti nispetinde rütbeye yahut deniz ve kara yolculuğuna delalet eder.Cenazeyi teşyi ettiğini gören kimse ölünün delalet ettiği kimse vasıtasıyla rahatlığı için yolcuyu veya koğucuyu yola çıkarıp onunla vedalaşır. Cenazeyi kaldıran kimse, sevaptan bir kırat kazanır. Defninde hazır bulunduğunu gören iki kırat kazanır. Kıratın ve sevabının çokluğu ve büyüklüğünü Allah’tan başka kimse sayamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.