Rüyada Cehennem tabiri Görmek

Rüyada Cehennem tabiri Bir kimse rüyada kendisini cehennemde görse, büyük günah işler. Cehennemden kötü ve kerih bir şey kendisine erişmeden çıktığım görse, dünyanın üzüntülerine düşer. Cehennemin kendisine yaklaştığım gören kimse, sultan tarafından kurtuluşa çare bulamayacağı bir minnet ve meşakkate girer ve kendisine diyet ve fazlaca ziyan erişir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tövbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibini tembihtir.

Cehenneme girdiğini gören kimsenin büyük günahları işlediğine, Allah’ın gazabına müstahak olduğuna ve Allah’ını unuttuğuna delalet eder. Cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Allah’a isyan edici ve dünya nimetleriyle ferah-lanıcıdır. Bir kimse cehenneme sokulduğunu görse, onu, cehenneme sokan kimsenin azdırmasına, adam öldürme ve zina gibi büyük günahları işlemeye teşvik etmesine delalet eder.

Daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve ne zaman cehenneme girdiğini bilmediğini görse, o kimse dünyada daima fakir, mahzun ve mahrum olur, namaz kılmaz ve oruç tutmaz, Allah Teala Hazretlerini zikredip hatırlamaz bir halde bulunur.Kendisini ateş üzerinde veya ateşe uğradığım ve oradan geçtiğini görse, o kimse insanları çiğnemek, boynunu ezmek ve halkı kahretmek ister.

Cehennemin zakkum ve hariminden ve nar ehlinin cesetlerinden akan kanla karışık sarı su ve irinden tattığı veyahut ateşin sıcağından kendisine bir şey değdiğini görse, o kimse günah işler, haksız yere kan döker ve her işi çetin olur.Yüzü siyah, gözleri gömgök olarak cehennemde olduğunu gören kimse, Allah’ın düşmanları ile arkadaş olur ve onun kötü işlerine ve cinayetlerine razı olarak halk arasında hakir, zelil ve yüzü kara olur. Yaptığı zulmü sebebiyle de ahirette Allah’ın azabına müstahak olur. Rüyada cehennemi açık olarak gören kimse, sultanın ve Rahman ‘ın gazabına uğramaktan kaçınsın.

Cehenneme girdiğini gören kimse, tövbe etmediği her günahından dolayı rezil ve rüsva olur. Cehennemden çıktığını gören kimse isyanmdan tövbe eder. Cehennemin şarabından içtiğini, yemeğinden yediğini gören kimse daima isyan eder, yahut kendisine vebal ve günah olan bir ilmi talep eder.Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin gitmesine delalet eder. bazen da bu rüya zenginlikten fakirliğe, ülfet ve ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima hapiste kalmaya ve dünyada hor ve hakir olmaya delalet eder.

Cehennem zevceye delalet ederse, o kimsenin zevcesi uğursuz ve hayırsız olur. Cehennem geçime delalet ederse, kazancı haram olur. Meskene delalet ederse, rüyayı gören fasık ve gafil kimselere komşu olur. Hastaya delalet ederse, rüya sahibinin ölümünün akıbeti kötü olur.

Cehennem hizmete delalet ederse, rüyayı gören zalim bir kimsenin maiyetinde olur.Cehennem ilim ile tabir edilirse, rüya sahibinin ilminin bid’attan ibaret olmasına delalet eder. Amele delalet ederse, rüya sahibinin amelinin makbul olmamasına delalet eder. Cehennem çocuğa delalet ederse, zinadan olan bir çocuktur. Cehenneme girmek, zenginlikten sonra, zillete, dilenciliğe ve dilencinin hor ve hakir olmasına, cehennem bid’at ve fasıklığa, kiliseye, ateş yakılan evlere, hamama, tabakhane ve hayvan derisi yüzülen yere, fırına ve bir işten dolayı ateş yakılan bir mevkiye delalet eder.Cehenneme girmek, arzu ve şehvetlere zafer bulmaya delalet eder.

Cehennem tabaklarından lezza’ya girdiğini gören kimse, malını biriktirir ve Allah’ın hakkını meneder. Hutama’ya girdiğini görenin tabiri de böyledir. Hutama’yı görmek, arkasında insanların kovuculuğunu yapıp onları istihza ve taklit eden ve malı biriktirip Allah’ın hakkı olan zekatı vermeyen kimseye delalet eder. Nar tabaklarından cehennem, kafir ve münafık kimselere delalet eder.

Cehennem tabaklarından sakar, sadakayı terk edip malayani şeylerle meşgul olmaya, cimriliğe ve kıyamet gününü inkar etmeye, cehennem tabaklarından sair, şeytanlara ve şeytan ahlakı ile ahlakla-nan kimseye delalet eder. Cehennem tabaklarından Haviye, ölçü ve tartısını noksan eden yahut kıyamet günü mizanı hafif olan kimseye delalet eder.

Cehennem tabakalarından Cahîm, haddini tecavüz edip sapıklık eden, dünya hasenatını ahirete tercih eden ve nifak çıkaranlar için cehennemin alt tabakasına delalet eder.Cehennemin zakkum ağacından yerse, yahut nar ehlinin yaralarından çıkıp akan irinli ve kanlı suları içse, cehennemdeki akrep ve yılanların kendisini sokup ısırdığını görse, yahut derisinden cehennem ehlinin derilerine tebdil ettiğini görse yahut yüzükoyun sürün-dürülse, yahut yüksek bir yerden tepe üstüne düşse veya demir kamçılarla dövülse, ya da zebaniler kendisini çekip sürüklese, bunların hepsi ve bunlara benzeyen şeyler dinde bid’ata, zalimler ile ortaklığa, kafirlerin yolunda gitmeye, müşriklerin ve istihza edenlerin ahlakları ile ardaklanmaya, peygamberlere muhalefet etmeye, müttakileri terk etmeye, dinden çıkmaya Allah’ın hakkını ifa etmede cimrilik ederek hakkı sahibine vermemeye, alemlerin Rabbına isyan edip Rububiye-tini ve kudretini inkar etmeye ve Allah-u Tealayı mahlûkatına benzetmeye delalet eder.

Cehennemin bekçisinin malikini görüp onun sıfatına intikal eden veya ona güzel bir taam veren kimse için Allah-u Tealaya ve onun Resulüne ve bütün müminlere muhabbete, izzet ve saltanata, nifaktan kaçınmaya, sapıklıktan sonra günah ve isyanı terk edip ayrılmaya ve din hususunda hamiyet ve gayrete delalet eder.

Cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini gören kimsenin selametine ve nar-ı saîr’den emin olmasına delalet eder. Cehennemin bekçisini kendisinden iraz ettiğini veya kendisine heybetle yönelip dargın olduğunu görmek, o kimsenin cehenneme girecek bir amel işlemesine delalet eder. Cehennem zebanisinin kendisini alnından tutarak ateşe attığını gören zillet ve hakarete düşer.

Cehenneme girip soma çıktığını gören kimse İnşaallahü Teala cennete girer. Yahut bir günah işler de sonra bundan tövbekar olur ve istiğfar eder. Azalarından birinin kendisine konuştuğunu görmek, yaptığı günah ve masiyetten kendisini men etmeye, ahiret için uyanık olmaya delalet eder.

One thought on “Rüyada Cehennem tabiri Görmek

  1. merhabalar,ben dün sabah rüyamda bir sesin bana;alnında cehenneme gireceğin yazıyor,demesi ne anlama geliyor.yorumlayabilir misiniz,lütfen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.