Rüyada Cehennem Görmek

Rüyada Cehennem Cehenneme girdiğini gören, dünyada zaruret ve üzüntü içinde yaşar. Ahirette azap görür. Cehennemin kapısına kadar gelip içeri girmeden dönen, bütün kötü hallerine tevbe eder. Cehennemde kafirlerin eziyet içinde olduklarını görmek; Allah (C.C.)’ın rüya sahibine ikazıdır. Tevbe etmelidir.Cabir’ül Mağribi diyor ki: Cehennem; cehalet, isyan, küfür, sıkıntı, zaruret, şer, fesat, korkutma, kıtlık, pahalılık, selamet ve emniyetsizlik ile tabir olunur.Abdulgani’En Nablusi demiştir ki: Cehenneme girdiğini gören, büyük bir günah işler. Kendisine bir zarar olmaksızın Cehennemden çıkan, evhamdan kurtulur.

Cehennemin kendisine yaklaştığını gören, zalimlerin zulmüne uğrar. Yalın kılıç cehenneme giren, fena konuşur. Küfre düşer. Cehenneme gülerek girmek, Allah-ü Teala’ya isyana ve elindeki dünya ni’metleriyle övünmeye delalettir. Birinin kendisini Cehenneme koyduğunu gören, o şahsın sözlerine kanar. Cinayet ve zina gibi büyük günahlardan birini işler. Cehennem olup ne vakit girdiğini bilmeyen, dünyada, oruçsuz, namazsız, zikirsiz ve fakir bir hayat sürer.

Ateş korları üzerinde yürümek, halkın hakkına tecavüz etmeye işarettir. Cehennemin zakkumundan yiyen, kaynar suyundan ve kanlı irinli meşrubatından içen, ateşinden yanan, Allah (C.C.)’ın düşmanlarıyla dost olur. Onların kötülüklerine ses çıkarmaz. Halkın gözünden düşer.

Cehennemin tamamını görmek, sultanın veya Hakk’ın gazabına delalet eder. Cehennemde gezinen, işlediği günahlardan dolayı rezil olur.Cehenemden çıkan, günahlarına tevbe eder. Burada oturduğunu ve Cehennem yemeğinden yiyip, şarabından içtiğini gören, günahlarında ısrar eder. Yaptığı tahsille etrafa zararlı olur.İbn-i Kesir diyor ki: Cehennemi gören, elindeki imkanları kaybeder. Zillete düşer. Hakarete uğrar. Hapse girer. Haram yer. Kötü bir evlilik yapar. Ölümcül bir hastalığa tutulur. Sonu kötü olur. Amelleri kabul edilmez. Zinadan evladı doğar. Hulasa bu rüya yukarıdakilerden birine veya hepsine işarettir.

İbn-i Şirin yukarıdaki yorumlara ilaveten Cehennem’in, kilise, havra, hamam, fırın gibi yerlere delalet ettiğini, rüya sahibinin kafirlerin adetlerine uyacağını, Cenab-ı Hakk’ı inkar edeceğini söylüyor. Cehennem’de olmak, akrepler, yılanlar tarafından ısırılmak, orada yemek, içmek, hep yukarıdakiler gibi yorumlanır.

Cehennem bekçisi Malik (A.S.)’ı görüp, kendisine iyi bir şey verdiğini veya yanına aldığını müşahade eden, Allah (C.C.)’ı, Hz. Muhammed (S.A.V.) ve mü’minlerin muhabbetine nail olur. Nifaktan uzaklaşır. Günahtan kurtulur. İzzet ve itibara kavuşur. Malik (A.S.)’ın kendisine döndüğünü gören, Cehennem azabından kurtulur. Fakat, O’nun kendisinden yüz çevirdiğini yahut hiddetli baktığını gören, azaba sebep olacak bir şey yapar. Malik (A.S.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.