Rüyada Burun tabiri Görmek

Rüyada Burun tabiri Burun koku alan bir organ ve rahat yeridir. Çünkü insan vücuduna hava ve güzel kokunun geçişi onun sayesindedir. Bundan dolayı burnun güzelliği ve kokuyu kolayca alması rahat etmeye delalet eder. Rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi insanların zinetlendiği ve iftihar ettiği şeyler üzerine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi kendi hali üzerine delalet eylediği söylenen şeylerle beraber halinin güzelliğine de delalet eder.

Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, tabiatı miktarınca perişan ve kahrolunacağına ve birisine buğz etmesine delalet eder. Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itibarının yüksek hatır sahibi olmasıyla tabir edilir.Rüyada, yüzünde veya bedeninin başka yerlerinde çok burnu olduğunu görenin, rahatı evlat ve etbaının tazelenmesine; burnun altın veya demirden olduğunu görenin işlediği bir günah ve kusurdan kendisine bir belanın geleceğine işarettir. Çünkü günah sahiplerinin burunları kesilir. tövbe edip temizlendikleri vakit şehvet korkusundan dolayı onlar için altın ve gümüş burunlar yapılır.

Rüyayı gören tüccar, burnu da altın veya gümüş ise hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olur.Bazı kere «burun» rüyası, peygamberin lisanından insana gelecek haber üzerine, bazen de kimsenin bilip muttali olamayacağı haberleri büen bir casusun gelmesine delalet eder.

Bazen de bu rüya, demircilerin geçimlerini temin ettikleri körük üzerine delalet eder. Körüğün eskiyip harap olduğunu gören kimse, nezleye yakalanır. Kötü bir şeyin burnunda çıktığım gören kimsenin sanatı iptal edilir. Bazen burun ve kulak, kendisinde yaş ot ve çamur bulunan tepelere ve sel uğrayan yerlere delalettir.

Hasta için burun görmek ferce delalet eder. Bazen burun görmek, ahmaklık ve kibre ve kötü sözlere delalet eder.Bir kimse rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görse ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine delalet eder. Burnunun ucunun kesilmiş olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisini halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına delalet eder. Bunu gören hamile kadın ise, ya kendinin ya da çocuğunun ölmesi ile tabir edilir. Burnunun kanadığını ve bu kanın da elbisesine bulaştığını gören kimsenin eline haram mal geçer.

Eğer kan katı ve rüyayı görenin de çocuğu varsa o haranı mal çocuğuna gelir. Rüyada burnuna halka geçirildiğini gören ölür.İki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Yahut iki kişinin şahitliklerini temize çıkarır; ya da ehli (ev halkı) ile aralarında muhalefet ve anlaşmazlık zuhur eder.Rüyada burnunun kesildiğini gören hasta ise ölür. Hasta değilse halinde değişiklikler meydana gelir ve malı elinden çıkar. Bazı tabirciler, demişlerdir.

Burnunun olmadığını görenin merhamet ve şefkati yoktur. Rüyada güzel koku kokladığını gören kimse sevinç ve sürura kavuşur. Rüyayı gören erkeğin hanımı hamile ise bir çocuğu olur. Bazı tabirciler, burun görmeyi ana ve baba ile te’vil etmişlerdir. Kötü bir şeyin burnuna kaçtığını gören kimse gayız ve gazabını yener.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.