Rüyada Bulut tabiri Görmek

Rüyada Bulut tabiri Başının üstünde bir bulut parçası görenin kıymeti büyük, sözü geçkin olur. Üstünden bir bulut geçen, emanete ihanet etmeyen, sözünde duran, vefalı bir şahsa arkadaş olur. Ondan hayır ve menfaat görür.İbn-i Şirin demiştir ki: Havada bulutları sevkettiğini gören, alimlerle ve filozoflarla sohbet eder. Bu rüyayı gören padişah yahut vezirse, bir yere elçi gönderir. Etrafındaki memleketlere hayır yapar. Hanesine bulut parçası girdiğini gören, bir alimi veya hakim bir zatı misafir eder.

Havadaki bulutu tutup, yere indiren, alim olur. Yüksek mertebeye ulaşır. Kendisini bulutun gölgesinde gören, o yıl hayır ve bereket içinde yaşar. Buluttan elbise dikip giyen; ilme, hikmete, ni’mete ve refaha nail olur. Semayı bulutların kapladığını ve o bulutlardan yağmur yağdığını görmek, o bölgede yaşayanların meşakkat çekeceklerine delalet eder.Kirmani şöyle diyor: Bulutlar topladığını, onları yüklendiğini yahut bulutlarla konuştuğunu gören; ilme, hikmete, refaha ve saadete erişir.

Bulutların önünde olduğu halde onları toplamaya muktedir olamayan, alimler ile arkadaş olur. Fakat bu zatlardan istifade edemez. Siyah ve korkunç bulutlar, o bölge halkına Allah-ü Teala’nın gazap edeceğine işarettir. Evine bir bulutun yayıldığını görenin evlatları, torunları ilim, hikmet ve mal sahibi olurlar.İsmail bin El-Eş’as diyor ki: Korkunç görünüşlü siyah bulut, şiddet ve zarurettir.

Yağmur bulutu bereket, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını alanın, malı artar. Bulutların üzerine binmek, bir çok ilme ve saadete delalettir. Bulutun kendisini karşıladığını gören, her türlü sıkıntıdan kurtulur. Bu rüya, sahibi için müjdedir. Eğer rüyayı gören dinden uzak bir insansa, eziyet çeker, ceza görür.Bulutun yere düşmesi; şiddetli yağmurların yağacağına, seller meydana geleceğine, zarara uğranılacağına ve düşman istilasına işaret eder. Bulutun güneşi örtmesi, hükümdarın vefatına, mağlubiyetine veya zevaline delalettir.Cafer-i Sadık bulut rüyasını şunlarla tabir ediyor: Hikmet, riyaset, mülk, rahmet, iffet, azap, kıtlık, pahalılık, bela ve fitne.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.