Rüyada Buğday satıcısı Görmek

Rüyada Buğday satıcısı Rüyada buğday satıcısını görmek, mal sahibi şerefli ve muhterem kimseye delalet eder, (şayet buğdayı satın almaya ihtiyacı yoksa.) Eğer buğdayı satın almaya ihtiyacı varsa, rüyayı gören zillete düşer. Bir vali rüyada buğday sattığını görse, işten uzaklaştırılır ve kardeşleri arasında tefrika meydana gelir. Bazıları, buğday satıcısı, meliklerin kendisine boyun eğdiği bir meliktir veya tüccarın reisidir, yahut ücretlilerin kendisine itaat ettikleri sanatkarlardır, dediler: Buğday satandan buğday satın aldığını gören kimse, sultandan bir iş talebinde bulunur.

Rüyada para gör-meksizin buğday sattığını gören kimse dünyada züht ve takvayı seçer ve Allah’ın kendisine verdiği nimetlerine şükreder. Çünkü her şeyin parası şükürdür. Buğdaya malik olduğunu, ihtiyacı olmadığından ona el sürmediğini gören kimse izzet ve şerefe erişir, çünkü buğday yiyeceklerin en şereflisidir. Buğday aramak için geldiğini ve ona da muhtaç olduğunu, buğdaya el sürdüğünü gören kimseye hüsran ve sıkıntı erişir. Vali ise işinden alınır. Buğdaycıyı görmek, çetinlikten kolaylığa, doğrulukla hazırlığa, rızka ve güzel amele delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.