Rüyada Zina tabiri Görmek

Rüyada Zina tabiri Rüyada zina etmek hainliğe delalet eder. Bundan dolayı bir kimse zina ettiğini görse, hainlik eder.Meçhul zina eden kadını görmek, hayırdır. Tanmmayan zinacı kadın, tabirce tanınandan daha kuvvetlidir.Rüyada zina etmek hırsızlığa delalet eder. Çünkü zina eden hırsız gibi gizlenir.Bir kimse rüyada zina eden bir kadının kendisine yöneldiğini ve nefsinden arzusunu istediğini görse o kimse haram mala naü olur.Güzel ve genç bir kadmla zina ettiğini gören kimse malını, muhafaza ediiecek bir yere koyar.Rüyada zina ettiğini ve kendisine had cezası vurulduğunu görse, rüyayı gören sultan ise saltanatı kuvvetli olur.

Bir kimse tanıdığı birisinin hanımı ile zina ettiğini görse, o kimsenin malmdan birşey alır.Bir kimsenin, rüyada «Zina eden kadınla zina eden erkekden her birine yüzer değnek vurun» (Sure-i Nur, ayet 2) ayet-i kerimesini okuması o şahsın zina ettiğine, kadının okuması da yine zina eden birisi olduğuna delalet eder.Rüyada güzel yüzlü temiz kıyafetli salih, dindar ve aliı~ ¦ olarak bilinen birtakım kimselerin güya zina eden bir kadına müracaatları, ondan bir şey elde ettiklerinin görülmesi, o kimselerin bir alimden ilim almalarına ve ilme talip olmalarına ve o zina eden kadından nail oldukları şey miktarınca, o alimden ilim öğrenmelerine delalet eder.

Rüyada zina ettiğini gören kimse hacca gider.Bir kimse rüyada bir erkekle beraber bir kadının olduğunu görse, o kadının kocasından dünyalık talep eder.Bir kimse rüyada genç bir kadınla oynaştığını görse, görünmez bir yerde malını kaybeder. Eğer kendisine had vurulmuş ve ilim sahibi birisi ise, dine taalluk eden ilim ve fıkıhtan istifade etmesine, eğer sultan ise saltanatının kuvvetliliğine delalet eder.

Zina eden bir kadınla zina ettiğini gören kimse, şer ve fitneye düşer.Zina edilen yere girdiğini ve oradan çıkmaya muktedir olamadığını gören kimse, çabucak vefat eder.Bir kimse başkasının hanımı ile gecelediğini, halbuki kendi hanımı da onlar ile beraber bulunduğunu ve bu durumu men eden bir şey söylemediğini görse, kocası o kimseyi evinin işleri için vekil tayin eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.