Rüyada Boyun Görmek

Rüyada Boyun Boyun ve ense, borç ve emaneti temsil eder. Boynunda veya ensesinde bir fazlalık gören, borcunu sür’atle öder. Boyun ve ensede bir noksan görmek, bunun aksidir. Boynunda yahut ensesinde yara gören, vazifelerini yerine getirmez. Allah’a asi olur. Boynunda Mushaf-ı Şerif’in veya bir ipin asılı olduğunu görmek; fazilete, ahd-e vefaya, hakkı edaya, ilme ve Kur’an’a işarettir. Rüyasında düşmanını ensesine binen, ayıp bir şey yapar veya hasmını yener. Ensesine düşmanının bindiğini gören, onun zahmetini çeker.

Boynuna binen adam, kendisine düşman değilse; rüya sahibi o zatın ilminden, malından ve makamından istifade eder.Boynu ve ensesi üzerinde bir şey taşımak, borçla tabir olunur. Taşınan eşyanın büyüklüğü ve küçüklüğü, borcun çokluğu ve azlığı ile orantılıdır. Ensesinde altın ve gümüş gibi bir şey taşıyan, dünyayı taşır. Demir, kurşun gibi bir şey taşımak, hileye ve yasak şeylere işaret eder. Boynuna yılan sarıldığını gören, zekatını vermez.Enseye çirkin ve kötü bir şeyin yüklenmesi, hayırsızdır.

Birinin boğazını sıkmak ve boğazının sıkıldığını görmek te böyledir. Sıkıntıya delalettir. Boynunun uzadığını, ensesinin kalınlaştığını görenin, kuvveti artar. Düşmanını kahreder. Malı çoğalır. Adil olur. Emniyet içinde yaşar.İbn-i Şirin Rahmetullah demiştir ki: Boyun ve ense insanın sadık dostu, güvenilir ortağı ve ücretli hizmetkarı ile yorumlanır. Rüya, bunlara nispet edilir.

Cafer-i Sadık, uzun boynu bir işin neticelenmesi, adalet, velayet ve ezanla tabir etmiştir.Rüyasında boynunun omuzları arasına gömülüp kısaldığını görenin, işleri zorlaşır. Kısa boyun, rehavete, zaafa ve tembelliğe delalettir. Boynunun güzel ve yuvarlak olduğunu görenin; işleri, amelleri iyi olur. Tedbiri elden bırakmaz.Abdulgani’en Nablusi diyor ki: Boynunun ve ensesinin kalın olduğunu gören, üzerine aldığı emaneti yerine getirir.

İnce boyun, bunun aksidir. İmamın yahut emirin kalın boyna sahip olmaları, adalet ve galibiyetle tabir edilir. Boynunda acı görenin, davranışları çirkin olur. Ema-neti yerine getirmez. Boynuna yılan dolandığını gören, zekatını vermez.Boyun üzerinde yük, eşya, bağ ve düğüm görmek; borca işaret eder. Boynunun kılıçla kesildiğini gören; şifa bulur, borcunu öder, hürriyetine kavuşur. Kederden kurtulur.

Boynunun küçük bir çocuk tarafından vurulduğunu gören, vefat eder. Çünkü, küçük çocuk rüyada meleğin temsilcisidir.Bazılarına göre boyun; velayet, şehadet, vasiyet, zekat ve dindir. Güzel ve semiz bir boyna sahip olan, halka ida-reci olur. Bir davası varsa, beraat eder. Vasiyeti yerine getirir. Borcunu öder. Zekatını verir. Boynunda yazı gören, Allah-ü Teala’ya yönelir. Boynunda zincir gören ise, cehennemliktir.Ölünün boynunun güzel olması, yukarıda zikredilen yorumlara nispet edilir.

Yolcunun boynunun güzel olması, salimen döneceğine delalet eder. Kadının güzel bir boyna sahip olması, buraya mücevher takacağına işarettir. Küçük çocuğun güzel bir boyna malik olması, muska ve zinet takınacağına delalettir. Boynunun normal boyunda olduğunu gören, kötü huylarını bırakır. Cesareti artar. Cimri ise, cömert olur. Boyunda beyaz bir kuş görmek, dindarlıkla, siyah kuş görmek ise, dinden uzaklaşmakla yorumlanır.

Ensede makbul bir kuş görmek; güzel amellere, makbul olmayan cinsten bir kuş görmek, kötü amellere işarettir. Boynunda çıbanlar veya akan kan görenin, boynunda borç kalmış demektir. Boynunda mücevher ve inci gibi şeyler gören, faziletli ve ilim sahibi olur. Hakkı eda eder.İbrahim el Eş’as demiştir ki: Boynunun vurulduğunu gören, büyük servet sahibi olur. Rüya sahibi vuranı tanıyorsa, onun vasıtasıyle büyük hayra nail olur. (Ayrıca bkz. Baş.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.