Rüyada Eşinden boşanma Görmek

Rüyada Eşinden boşanma Bekar kimsenin rüyada kadın boşaması, gerek hayır ve gerek şer olsun bulunduğu durumdan el çekmesine delalet eder. Evli bir kimsenin rüyada karısını boşaması, geçiminin fenalaşmasına veya —bilhassa hasta olanlar için— öleceğine delalet eder.Rüyada üç talak vermekle kadın boşamak dönme ihtimali bulunmayan bir durumdan vazgeçmesine veya düşmanlarıyla anlaşmasına delalet eder. Rüyada hanımını boşadığım görmek Cenab-ı Hakkın: «Eğer (Karı – Koca) birbirinden (Boşanıp) ayrılacak olurlarsa Allah her birini fazlü keıemiyle ihtiyaçtan vareste kılar» (Surei Nisa, ayet 130) mealindeki ayet hükmünde, o kimse zengin olur.

Rüyada hanımını «Talak-ı Ric’i» (*) İle boşadığını gören kimse, yapmakta olduğu bir vazife ve san’atı —tekrar ona dönmek niyetiyle — muvakkaten terkeder. Bir kimse rüyada hanımını «Talak-ı bain» (**) ile boşadığuıi görse, yapmakta olduğu vazife ve san’atı —tekrar ona dönmek niyetiyle— terkeder.Bir kimse rüyada hanımını «Talak-ı Sünni» (***) ile boşasa ve üzerindan de üç hayız ve temizlenme müddeti geçtiğini görse, san’atı-nı zengin olduktan sonra terkeder.Bazı tabirciler rüyada hanımını boşadığını gören kimse, mülkünü terkeder, bazıları da o kimse vazifesinden almır, dediler.Bazı tabirciler ise, boşamak — kadın erkeğin saltanat ve dünyalığı olduğundan — fakirliğe delalet eder.

Bir kimse rüyada, hasta olan hanımını «talak-ı bain» ile boşadığını görse, hanımı ölür, dediler.Cariyesini sattığını veya azad ettiğini görmek de o cariyenin ölümüne delalet eder. Hasta olan hanımını «Talak-ı Ric’i» ile boşadığını görse, onun iyileşmesi ümid edilir.(*) Talakı Ric’i: Hanımına yaklaştıktan sonra serahaten ve işareten üç adedine veya bir bedele mukarim olmadan ayrılmaya delalet eden bir vasıfla sıfatlanan ve bir şeye benzetilmiş bulunmayan bir boşanmadır.

(**) Talak-ı Bain: Hanımına yaklaşınazdan önce meydana gelen veya yaklaştıktan soma ayrılmayı ifade eden kinayeli bir sözle yapılan yahut açık bir ifadeyle yapılıp da serahaten ve işareten üç adedine veya bir bedele mukarim bulunan yahut ayrılığa delalet eden bir vasıfla tavsiye ya da bir şeye benzetilerek yapılan boşanmadır. (***) Talakı Sünni: İtabı gerektirmeyecek şekilde meydana gelen talaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.