Rüyada Bostan tabiri Görmek

Rüyada Bostan tabiri Rüyada bostan, istiğfara, istiğfar da bostana delalet eder. Bostanını suvardığını gören, ehline yakınlık eder. Bostanını kurumuş görse, o kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Yaprakları dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.Bostan kadına delalet eder. Zira kadın da su ile sulanıp hamile olur ve çocuk doğurur. Bostan kadınla tabir edildiği zaman, o bostanın ağacı, kadının ailesi ve çocuğudur. Bostanın meyvesi de böyle tabir edilir.

Meçhul bostan Kur’an-ı Kerime delalet eder. Çünkü Kur’an-ı Kerim bıkıcılar nazarında bostan gibidir. Kur’an-ı okuyanlar arasında o’nun hikmet meyveleri daima devşirilip toplanmaktadır. Kur’an-ı Kerim kendisinde olan şeyi insanların onu zikretmeleri ile beraber, asliyle ebedidir. Kur’an-ı Kerim, ebedî bir meyve ve kelamdır. Kur’an-ı Kerimde olan müjdece korkular bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir.

Bazen cennete ve cennetin nimetlerine delalet eder. Çünkü Araplar bostana «cennet» ismi verirler.Bazen bostan çarşıya, gelin güveyi odasına delalet eder. Bostanın ağacı, gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine delalet eder. Bostan bazen da kendisiyle istifade edilen dükkan, han, hamam, mülk, hayvan v.s. gibi her yer ve hayvana delalet eder.Bir kimse kendisini bostanda görse, eğer bostan bilinmiyorsa o kimsenin haline ve uykusunun fazlalığına bakarsın.

Eğer onunla beraber bir başkası daha bostanda olsa ve o kimse halk evinde bulunsa o kimsenin cennet ve nimetlerinde bulunmasına, hasta ise ölerek cennete gideceğine alamettir. Eğer rüya sahibi, Allah yolunda cihad ediyorsa, şehit olarak ölmesine delalet eder. (özellikle o bostanda kendisini çağıran bir kadın varsa, yahut o bostanın süt ve nehirlerinden bal şerbeti içerse, yahut meyveleri öteden beri tanıyıp bildiği meyvelere benzemiyorsa), eğer bunlardan biri olmazsa, rüya sahibi bekar veya nikahı kıyılmış fakat evlenmemişse evlenir ve hanımıyla buluşur.

Bostanda kendisiyle beraber sokak ve çarşı esnafından kendisine ortak olanlardan bir cemaatı görse, bostan kavmin pazar yeri ve çarşısı olması cihetiyle, kendisiyle o cemaatın mal ve sanatlarının revaçta olmasına ve kazançları üzerine delalet eder. Şöyle ki: Bu rüya, ilkbahar mevsimi ve arıların oynayıp uçuştukları zaman ise, o esnaf ve cemaatın mal ve sanatlarının revacına; ağaçların meyve verme ve yaprak dökümü zamanı ise, onların emtiaları, kumaşları ve sanatları nın hasılat zamanına ve bunların revaçta olmayıp satılmaz ve geç-mezliklerine delalet eder.

Bir kimse bostana girse ve orada bir hizmetçi veya kölesinin bostanın su kanalına sidik ettiğini veya bostanı sulamak için başka bir kanal veya kuyudan su akıttığını görse, hizmetçi veya kölesi o kimsenin hanımına hainlik ettiğine delalet eder.

Bilinen bostan, bostanın sahibine veya zimmetini üzerine alan kimseye, bekçisi veya sucusu gibi o bostana nezaret eden kimseler üzerine delalet eder.Bostan, halktan, avam, havas, cahiller, alimler, cimriler ve cömertler için camiye ve pazar yerine delalet eder. Abidler ve talebeler için, cami tekmilatından olan medrese gibi ilim evlerine delalet eder. Çünkü talepeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler. Zengin – fakir, salih ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve delalet eder.

Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, zevceler ve evlatlara delalet eder. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlarının kaybolmasına delalet eder.Bostana giren ölü ise, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olmadığına delalet eder.

Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana sahipse, izzet ve saltanata nail olur. Eğer bunlardan hiç biri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur.bazen bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine delalet eder. bazen da yemekler ve muhtelif renkler bulunan düğün ziyafeti üzerine delalet eder. Bostan, askerlerin toplanıp biriktiği sultanın evine dahi delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.