Rüyada Bostan Görmek

Rüyada Bostan Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Bostan kadınla tabir olunur. Kendi bostanını sulayan, karısıyla yakın olur. Başkasının bostanını sulayan zina eder. Kendi bostanını başkasının suladığını görenin karısı, gayr-ı meşru münasebette bulunur. Bostanında güzel kokulu bir şey gören, salih evlada kavuşur. Kötü kokulu bir şey görmek, bunun aksidir. Bostanında erik ağacı görenin, ilim tahsil edecek faydalı, edepli bir evladı olur.

İbn-i Şirin demiştir ki: Kendisine ait bir bostanda çok sayıda meyveli ağaçlar gören, zengin bir kadınla evlenip hayra ve menfaate erer. Güz mevsiminde girdiği bostanda üzerine yapraklar döküldüğünü gören, geçim sıkıntısına ve üzütüye düşer. Girdiği bostanda ağaçlar, çimenler, sular, güzel kadınlar ve bir köşk gören, şehiden vefat eder. Kendi bostanında üzerine meyveler düştüğünü gören, büyük bir zatla kavga eder. Onu yener. Bir bostanda yüksek bir yerde uzun uzun oturup dayanan evladından ve ailesinden hayır görür.

Kirmani şöyle diyor: Bostan görmek; zengin ve güzel bir şahsa delalettir. Bahar mevsiminde çimenlik, ağaçlık, meyvelik bir bostanda bulunduğunu ancak, bu bostanın selle yok olduğunu görmek; devlet idarecilerinden birinin helakine işarettir. Bostanda aslan görmek, padişahın düşmana galip geleceğine delalet eder. Bir eşyanın yanması, o mahaldeki hakimin ani vefatına delalettir. Bostanda kurtlar ve avcılar görmek, idarecilerin zulmüne işaret eder.

Koyunlarla dolu bir bostan, mal ve ganimettir. Bostanda öküzler ve merkepler görmek, melikin malının artacağına yardımcılarının çoğalacağına delalettir. Bostanda atlar görmek, büyük adamlarla yorumlanır.Bostandaki bazı ağaçların uçması; bir kısım askerin firarına, bostandaki meyvelerden toplayıp eve getirmek; devlet idarecilerinden hayır görmeye işaret eder.Cabir’ül Mağribi’ye göre bostan, insanın işi ve himmeti derecesinde amelidir.

Rüyasında bir bostanın çiçeklerin açmasıyla güzelleştiğini görenin, işi ve ameli iyi olur. Bostanın meyvesiz ve çıplak olması, bunun tersidir. Bir bostan meydana geldiğini görmek, o bölgeye bir hakimin geleceğine delalet eder. Bahar mevsiminde bostanın kuru-ması; hakimin zulmüne, diktiği bostanın büyüyüp hayat bulması, hayır ve menfaat görülecek bir kadınla evliliğe işarettir.Cafer-i Sadık, bostan rüyasını şunlarla ifade ediyor: Zevce, evlat, maişet, mal, şeref, mertebe, sevinç hane sahibi ve cariye. Cafer-i Sadık, bostan rüyasını tedbirli bir zevceyle de tabir ediyor.

Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Bostanlar görmek, tevbeye delalettir. Bir rivayete göre bostan, müjdedir. Bostanının başkası tarafından sulandığını görenin karısı, birine göz dikmiş demektir. Kendi bostanını sulayıp meyve aldığını görenin, çocuğu olur. Bostanda yılan görenin malı, himaye olunur. Mükemmel bir bostana girmek, hayır ve menfaattir.

Girdiği bostandaki ağaçlardan meyve, çiçek vs. toplayanın eline mal geçer. Güzel bir bostana girdiğini orada bulunan kadının davetine icabet etmekten çekindiğini gören, şehit olarak vefat eder. Güzel ve bir bostana giren, zengin kadınla evlenir. Bostanı suladığı halde meyve alamayanın karısı, kısır olur yahut kendisine soğuk davranır.Bazılarına göre bostan, padişahın sarayı veya diğer büyüklerin ikametgahıdır. Bostana girdiğini gören, bunlardan birine girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.