Rüyada Boğazlamak Görmek

Rüyada Boğazlamak Rüyada bir şeyi boğazlamak, ana – babaya asi olmak ve zulümdür. Kendisinin boğazlandığını gören kimse Allah Teala’ya sığınsın. Bir kimsenin, rüyada bir kavmi boğazlanmış olarak görmesi, onun murad ettiği şeyde işlerinin tamamına hayırla delildir.

Birisini boğazladığını veya birisinin kendisini boğazladığını gören kimsenin işlerinin tamam olmasına delildir. Ancak bunun meydana gelmesi daha çabuktur. Bir kimse rüyada birisim bir başka kimse kesiyor görse, kesilen kesenden hayra nail olur. Eğer kesilen hapis ise hapislikten kurtulur, korkuyorsa, korkusundan emin olur, köle ise azat edilir, esir ise esaretten kurtulur, emir ise saltanatında ziyadeliğe nail olur.

Birisini kestiğini gören kimse o kimseye zulmeder.Kesilmesi helal olmayan her şeyde hüküm böyledir. Mahremlerini boğazladığını gören kimse, yakınlarını tanımayarak, onlarla olan münasebetini keser. Kölenin, rüyada kesildiğini görmesi, azat olmasına, üzüntü ve kederli bir kimsenin kendisinin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederinin gitmesine delalet eder. Rüyada boğazlamak, nikaha da delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığım görse, o kimse evlenir.Bir kimse bir hayvanı kafa ve ensesinden boğazladığını görse, o kimse livataya cesaret eder.

Bir kimsenin rüyada boğazlayıcısını bilmediği boğazlanmış bir hayvan görmesi, onun bir bid’atı meydana getirmiş yahut yalan yere şahitlik etmiş olması, ya da idare ve kazayı boynuna almış bir kimse olduğuna delalet eder. Bir kimse babasını veya anasını boğazlasa o kimse baba yahut anasına asi olur, onlar üzerine tecavüz eder.

Bir kimse rüyada bir kadını boğazlasa, o kimse o kadınla cinsî münasebette bulunur. Yine rüyada hayvanların dişilerinden birisini boğazlasa, kadınlardan biriyle cinsî münasebette bulunur, yahut bir kızın bekaretini izale eder. Bir kimse bir çocuğu boğazlayıp kebap ettiğini, halbuki kebabın da pişmediğini görse, o çocuğun babasına zulmeder.

Eğer çocuk zulmedilecek derecede ise o kimsenin zulmü çocuğa olur. Ve o çocuk hakkında çirkin ve haksız olarak söz söyler. Nitekim çocuğun etine ateş kavuştuğu halde, eti pişmemiştir. Eğer söyleyeceği söz. hak ve doğru olsaydı, o et de pişmiş olurdu. Söylenen söz ve yapılan zulme çocuk ehil değilse o zulüm ve söz çocuğun babası hakkında meydana gelir. Onlar zulme ve iftiraya düşerler ve onlar hakkında halkın sözleri ve dedikoduları çok olur. Ancak, ateş kebabı pi-şirmemiş olduğu halde bütün bunlar batıldır. Sadece iftira ve yalandan ibarettir.

Bir kimsenin bir çocuğu boğazlanmış olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çağma gelmesine delalet eder.Aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek, onların o kimseden hayır ve fazilete nail olmalarına delalet eder.Sultanın, bir adamı boğazlayarak rüya sahibinin boynuna koyduğunu görmek, sultanın adama zulmetmesine ve ondan gücünün yetmeyeceği bir şeyi istemesine işarettir. Rüyada bir adamın veya bir kavmin boğazlanmış olarak görülmeleri, onların sapık ve bid’at sahibi olmalarına delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi kendini boğazladığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisine haram olmasına delalet eder. Eğer boğazlanmadan kan çıkarsa, zulme, haddi tecavüz etmeye ve isyana delalet eder. Eğer kan çıkmazsa, akrabaları ziyaret ve iyiliğe delalet eder. Bir kadın rüyada sultanın kendisini boğazladığım görse, o kadının bir erkekle evlenmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.