Rüyada Bit Görmek

Rüyada Bit Rüyada bit görmek, mal ile beraber dünyalığa delalet eder. Eğer bit yeni bir elbisede bulunursa, bu rüya vali olan kimse için, vazifesinin uzatılmasına veya artması ümid edilen mala delalet eder. Eğer bit eski bir elbisede oluma rüya sahibinin fazla borçlanacağından korkulur.Yerde görülen bitler, zayıf bir kavme delalet eder. Eğer o bitler onun etrafında yürürlerse, o !:imse zayıf bir kavim ve kabileye karışır ve onlarla iyi geçinmeye çalışır. Eğer o bitleri iğrenerek gördüyse, o kimseye zarar vermeye güçleri yetmeyen düşmanına delalet eder. Eğer onu ısırsalar, o kimseyi kötülemekle uğraşan zayıf kimselere delalet eder.

Bir kimse bir karıncayı kendi göğsünde uçtuğunu görse, o kimsenin kendisinden kaçan çocuğuna veya kölesine yahut hizmetçisine delalet eder. Büyük bir bitin kendisinden çıkıp gittiğini görse, o kimsenin ruhunun kendisinden ayrılacağına delalet eder. Bazı tabirciler, bit, kadın, hizmetçi, yardımcı, çocuk, hasta, asker, düşman, ordu, keder, sultanın askerleri, veya köleleridir, dediler. Bundan dolayı melikler için rüyada görülen bitler, onların askerlerine veya düşmanlarına delalet eder.

Bakanlar için, onların yetiştirmekte oldukları adamlarına, polisler için onların yardımcısına, alimler için onların talebelerine, tüccar için tamahkar insanlara, san’atkarlar için onların bildikleri san’atı öğrenmek isteyenlere, kadılar için onlarla ilgili bulunan kimselere, hastalar için hastalığının uzamasına delalet eder.

Rüyada bir biti Öldürdüğünü gören kimse, sünnete muhalif bir şey işler, çünkü Resulullah (SAV.) bitin diri olarak yere atılmasını yasaklamışlardır.Biti yediğini gören kimse, bitin tabirinde anlattığımız kimseleri gıybet eder. Çok bit azaptır. Bit, çoluk – çocuk, akraba ve dostlarının arasını bozan, koğueuluk yapan rezil ve adi bir kavimdir.Rüyada elbisesinde veya vücudunda çok bit bulunduğunu gören kimse, hayra, nimete ve berekete delalet eder ve bütün üzüntü ve kederlerden kurtulur.Bir kimse az bit görse ve onları öldürse o kimsenin bütün üzüntülerden kurtulmasına delalet eder.Rüyada çok bit görmek, uzun bir hastalığa, zarar, fakirlik ve ihtiyaca delalet eder.

Çok bit öldürmek, üzüntü, keder ve sıkıntılı bulunan kimseıün düştüğü üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmasına delalet eder.Uykudan uyanırken bitin üzerinde gezdiğini zanneden kimse, üzüntü ve kederden kurtulamaz.Rüyada kendi elbisesinden bit topladığını gören kimseye, mübalağalı bir yalan söylenir.Bir kimseyi rüyada bit ısırsa, zayıf bir kavim ona söz atar ve ona iftira ederler.Rüyada kendisini bitin kaşındırdığını gören kimse borçlu olduğundan atanır.Bit yemek düşmanı kahretmeye delalet eder.Bit üzüntü, keder ve hapse delalet eder.Buğday biti azaptır Çünkü Musa (A S.)’m mucizelerinden birisi de buğday bitidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.