Rüyada Tuvalet Görmek

Rüyada Tuvalet Rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin aile halkının keder ve sıkıntılarına, çalışıp gayret göstermesine ve onların nafakalarını kısmasına delalet eder. Bazan tuvalet görmek, hanımıyla başbaşa kalmaya, gizli şeylerini bilen azad edilmiş cariyesine veya malım biriktirdiği deposuna ya da içerisinde malı bulunan dükkana delalet eder.Tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlık evidir.Rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin hanımının hamile olduğuna veya bir hizmetçiye sahip olmasına delalet eder. Bazan bu rüya malın çokluğuna veya onun taşkınlığını gidermek için görülen ihtiyaca binaen mal sarfetmesine delalet eder.Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemese ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, Bazen de maksadmm mümkün olmamasına delalet eder.

Taşan şeyden yediğini gören kimse, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden döner. Yahut tekrar günah işlemeye başlar veyahut harap olan şeyi yer ve onun durumu: «Hediyesinden dönen, kusmuğunu yiyen gibidir.» hadis-i şerifince kustuğu şeyi yiyenin durumu gibi olur. Kusmak ise haram maldır.Bazan tuvalet, kadınlara delalet eder. Eğer tuvalet geniş temiz ve kokusuz ise, onun hanımı iyi geçimlidir.Tuvaletin temizliği hanımının iyi halli, genişliği ise, itaatkar oluşudur. Kokusunun azlığı ise, hanımının iyi olarak methedilmesidir.Tuvalet, dar ve pislikle dolu olup sahibi orada oturacak yer bulamıyorsa, hanımının kendisinden nefret etmesine delalet eder.Eğer tuvalet pis kokuyorsa, hanımının yaramaz sözlü ve gönül incitici olmasma ve öylece şöhret bulmasına delalet eder.

Tuvaletin kuyusunun derin olması, hanımının kocasının işlerini görmesine delalet eder.Rüyada tuvaletin kuyusuna baktığını ve orada kan bulunduğunu gören kimse, hayız olduğu halde hanımına yaklaşır.Tuvalet kuyusunun kanla dolduğunu görse, o kimsenin hanımının tedbirli oluşuna ve israf korkusundan dolayı kocasını çokça para sarfetmesinden meneder.Bir kimse rüyada elinde bir ağaç parçası bulunduğunu ve onunla tuvaletin kuyusunu karıştırdığını görse, o kimsenin evinde boşanmış bir kadm bulunmasına delalet eder.Taşma korkusu olmadığı halde tuvalet kuyusunun dolduğunu gören kimsenin hanımı hamiledir.Rüyada tuvalet içine bırakıldığını gören kimse hakkında, hile yapılır.Tuvalet içine bırakıldığını ve üzerine de kapısının kapatıldığını gören kimse, ölür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.