Rüyada Tencere Görmek

Rüyada Tencere Rüyada tencere görmek, kürsü üzerinde oturan alime delalet eder.İçinde et v.s. bulunan tencere, ondan yiyen kimse için faydalara delalet eder.Ayaklı tencere, kocasından boşanmış kadına delalet eder.Tencerenin kaynaması, o kadının boşanmasına delalet eder.Tencere, malını bütün insanlar için özellikle komşularının istifadesine sunan bir adamdır. Tencere, ev işlerini gören kimsedir.Tencerede bulunan fazlalık ve eksiklik gibi şeyleri sen ev işlerine bakan kimseye nisbet et.Rüyada hasta kimsenin evinde — altında ateş yandığı halde içinde ne olduğunu bilmediği— kaynayan tencereyi görmek, tencerenin bulunduğu ocak hastanın yatağına; ateşin alevlenmesi, hastanın sıkıntı çekmesine; tencerenin kaynaması, hastanın ıstırabına delalet eder.

Eğer ateş tencerenin altından gitse veya sönse hastanm hastalığı gider.Tencere, hastanın kendisidir.Bir kimse rüyada ateş yakarak, içerisinde et veya başka yemek bulunan bir tencereyi üzerine koyduğunu görse, menfaati için bir adamı teşvik eder. Çünkü tencere ev işlerine bakan birisiyle tabir edilir. İçerisindeki pişen eti yediğini görse temin ettiği menfaatin helal mal olduğuna, eğer et pişmemiş ise haram olduğuna, teşvikin de gıybetten ibaret olduğuna delalet eder.Eğer tencereden bir şey yediyse, o kimsenin o gibi şeylerden n-zıklanmasına, bir şey aldıysa, haram olduğuna, teşvikin de gıybetten ibaret olduğuna delalet eder.

Eğer tencereden bir şey yediyse, o kimsenin o gibi şeylerden rızık-lanmasma, bir şey aldıysa, o kimsenin o gibi şeylerden faydalanmasına ve kendisine düşen malı yığmasına delalet eder.Tencerede et ve yemek olmasa, o kimse fakir bir kimseye kudretinin yetmeyeceği ve kendisinden hiç bir şekilde faydalanamayacağı bir hizmeti teklif eder.Tencere, kuvvete ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Bazan tencere Allah (C.C.)’m mukadderatına razı olmaya delalet eder.Tencere Arap olmayan bir kadındır Onunla bir şey pişirdiğini gören kimse, sultan veya Arap olmayan bir melik tarafından büyük bir mala erişir.Tencere içinde bulunan çorba ve et, münakaşa ve düşmanlık olmayan şerefli bir nzıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.