Rüyada Tavuk tabiri Görmek

Rüyada Tavuk tabiri Rüyada tavuk görmek, ahmak ve güzel bir kadındır. Bazı tabirciler de, tavuk, odalık cariye veya hizmetçidir, dediler.Bir tavuk boğazladığını gören kimse bir cariyenin bekaretini giderir. Tavuk avladığını gören kimse hazmı kolay olan helal rızka nail olur. Tavuk etini yediğini gören kimse arab olmayan esirlerden mal elde eder.Bir kimse rüyada tavuğu veya tavusu evinde ötüyor görse, o kimse belalı ve isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna delalet eder.

Bazıları da, tavuk ve onun yele ve kanadı menfaatlı maldır, dediler.Bir kimse rüyada siyah bir tavuk boğazladığını görse, bekar bir cariyeyle evlenir veya onun bekaretini giderir. Bazan da, tavuk yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak için gayret gösteren ve süprüntüleri açan menfaatlı bir kadına delalet eder.Tavuklar, zelil ve hakir kadınlardır.Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır.Çöplükte eşinen tavuk, asaletsiz ve alçak bir kadındır ve o tavuğun piliçleri zinadan meydana gelen çocuklardır. Bazen de tavuk, çocuk sahibi bir kadındır.Rüyada tavuğun, hasta olan kimsenin yanma girmesi afiyettir.

Tavuğun piliçlerinin girmesi hakkındaki tabir de böyledir.Rüyada tavuğun ezan okuması şer, hayırsızlık ve ölümdür. Bazan da, sağ adamın yanına tavuğun girmesi, o kimsenin tavuğa muhtaç olacağı bir hastalığa yakalanmasından korkulur. Bazen de tavuğun sağ adamm yanına girmesi veya tavuğuna sahip olması, üzüntü ve kederin gitmesine ve sevinç ve refaha ve nimetler ile yardım görmeye delalet eder.Piliçler, rahatlatıcı elbise, şiddet halinde bulunan kimse için şiddet ve gamdan kurtulmaktır. Evinde sayılmayacak derecede çok tavuk olduğunu gören kimsenin reis olmasına, zenginliğine ve korkusunun gitmesine ve devletinin makbul olmasına delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.