Rüyada Taş temel Görmek

Rüyada Taş temel Rüyada görülen taş temeller, alimlere veya alimlerin bulundukları meclislerine ya da bindikleri hayvanlarına yahut yolculuk gemilerine delalet eder. Bazen de temeller: «Kadınların hayızdan, evladdan kesilmiş» (Sure-i Nur, ayet 60) mealindeki ayet, işaretince, hayızdan ve evladdan kesilmiş kadınlara delalet eder. Bazan temel, erkeğin idaresi altmda, Bazen de ilim ve san’atma kendisine itimat edilen şeye yahut dinin esas aslına delalet eder.Rüyada birtakım temellere malik olduğunu gören kimse zevcelere, evlat, hidayet ve ilme erişir. Bazen de bu rüyayı gören,. kötürüm ve hasta olduğundan yolculuk yapmaktan aciz kalır.Cami temelleri salih kavimlere, mesken temelleri, izzetli ve namuslu saliha kadınlara, kilise temelleri nefislerine uyan ve gafil kimselere delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.