Rüyada Taş tabiri Görmek

Rüyada Taş tabiri Rüyada yerde veya duvarda görülen taş, ölüme delalet eder. Bazan da, katı kalplilere, gafillere, cahillere ve işsizlere delalet eder. Çünkü filozoflar cahili taşa benzetmişlerdir. Bundan dolayı taşa sahip olduğunu veya satın aldığını ya da taş üzerinde bulunduğunu gören kimse, zikredilen vasıftaki kimselere zafer bulur. Yahut bu vasıfları taşıyan bir kadınla evlenir.Taş olduğunu gören kimse Allah’a asi, kalbi katı ve dini bozuk olur. Hasta ise ölür. Bunlar olmazsa, felç hastalığına yakalanır ve bundan dolayı hareketi mümkün olmaz.Gökten yer üzerindeki herkese taş yağdığını veya canilere yağdığım gören kimsenin kalbi katı olduğuna veya o yer halkına dağıtılacak vergiye delalet eder.Gökten düşen taşın kırılıp parçaları evlere sıçrasa, musibet ve belaların o şehire dağılmasına delalet eder. Şöyle ki, kimin evine o taşm parçalarından bir parça girse, o kimsenin evine bir musibet girer.

Eğer halk kıtlık içerisinde iseler kıtlığın devamından sakınılıp akibetinden korkarlar. Güya o taş öyle bir şiddetli şeydir ki, onun büyüklüğü, şiddeti ve durumu nispetince o yere’böyle bir şiddet ve zarar erişir.Gökten bir muhit halkı üzerine çok taşların atılması, veba, yahut çekirge, dolu, rüzgar, yağmur ve borç gibi şeylerden o yere gelecek azaba delalet eder. Taşlan, yahut dağı naklettiğini gören kimse müşkül işlerle uğraşır.Taşa bindiğini gören kimse bekar ise evlenir.Boğazma taş asıldığım gören kimseye üzüntü ve keder erişir.Baston ile taşa vurduğunu ve taş yarılıp ondan su aktığını gören kimse fakir ise zengin, zengin ise zenginliği artar. Bazan hazmı kolay olan rızıkla rızıklanır. Bazen de taşlar, ibadet eden ve zahid insanlara delalet eder.

Bir melik, yanında taş olduğunu görse, kıymetli taşlardan malının çokluğuna delalet eder. Abid kimsenin yanında taş görmesi, memleketinde aşikare yapacağı kerametiyle şehir halkını sulamasına delalet eder.Taşın kendisinden kaçıp kendisi de taşın arkası sıra gittiği halde ona vurduğunu gören kimse sakındığı ve alakası olmayan bir işle itham edilir.Taş, insanın malını kullanmasından men edilmesine delalet eder. Bazen de taş, yer haşerelerinin yuvasına delalet eder.Değirmen taşları, alimlere, çocuklara, zevcelere ve mala delalet eder.

Bundan dolayı değirmen taşına sahip olduğunu gören kimse ilim ve lezzete nail, mal ve silahla düşmana galip olur.Değirmen ve levazımatından olan su taşı v.s. gibi faideli şeylere sahip olduğunu gören kimse, ana, baba, efendi, hoca, kardeş, eş, akraba, dost ve emlak gibi kıymeti yüce olan şeylerden menf aata nail olur. Bazan da, rüyayı görenin yolculuğu çok olur.Bahsi geçen taşlardan birisini yüklense ve ondan bir ağırlık his-setse, hissettiği yükün ağırlığı ve hafifliği miktarınca kalbi katı birisinden üzüntüye düşer.Yeşil taş gibi faideli taşlar, göz ve kulak ağrısına, doktora, alime, rütbe sahibine, rahata, geçime, menfaata ve faideli sanata delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.