Rüyada Taş Görmek

Rüyada Taş Kirmani demiştir ki: Rüyada taş ve kaya görmek; mal ve büyük bir adamla tabir olunur. Rüyasında sert kayalara veya taşlara malik olduğunu gören, büyük bir şahıs vasıtası ile makam sahibi olur. Şayet bu taş yahut kaya yumuşak ise, rüyayı gören mal kazanır. Beyaz bir taşın düştüğünü gören, iyi huylu bir adamla dost olup, ondan hayır ve menfaat sağlar. Düşen taş sarı ise, rüya sahibi hilekar bir kimse ile dost olur. Kırmızı taş, dinsiz bir adamla münasebete işaret eder. Siyah taş, münafık, dinden uzak, iki yüzlü bir insanla iş yaparak ondan herhangi bir suretde mal kazanmaya delalettir.Rüyasında taşlar toplayan, yolculuktan mal kazanır. Ova yahut boş bir yerden taş toplayan, hile yaparak para elde eder.

Elindeki taşı başka bir taşın üzerine koyan, malını kötü bir yolla başkasına verir. Küçük taşlar gören, mal biriktirir. Ufak taşları kimse görmeden cebine koyan, hırsızlık yapar. Parlak, cilalı mermer vb. taşlar; helal ve kolay kazanılacak mala, eğri büğrü ve adi taşlar; haram mala ve müşkülata, sıkıntıya işarettir.Rüyasında bir insana taş attığını gören, ona iftira eder. Taş isabet ederse o şahıs zarar görür.Halid’ül İsfahani diyor ki: Büyük kayalar; merhametsiz insanları temsil ederler. Rüyasında bir kayayı koparmak isteyen; müşkül, zor, zahmetli bir işe başlar. Kayadan bir parça koparamazsa o işten menfaat görmez. İri bir kayanın düşmesi, o civarda büyük bir zatın ölümüne, fitneye yahut çekirge vb. bir afata delalettir.

Bir taşın üstüne at biner gibi binen, bekarsa; evlenir veya zor bir işe başlar. Bir kayaya değnek ile vurarak su çıkarttığını gören, fakirse; zengin olur. Bu rüya herkes için iyidir.Boynunda bir taşın asılı olduğunu gören, zarara uğrar. Bir kayaya yahut taşa dayandığını gören, büyük bir zata dayanıp, rahat eder. Taşı başının üstünde götüren bir şahsın hizmetine girerek hayır ve menfaat sağlar. Bir kayayı devirmeye çalışan, devlet idarecilerinden biriyle kavga eder. Kayayı devirebilirse, düşmanına galip gelir. Bir kayanın üzerinden tekrar tekrar geçtiğini gören, mühim bir zattan talep ettiği şeye kavuşur.Ebu Said’ül Vaaz bu rüyayı şöyle tabir ediyor: Kaya; sevinç ve rahat geçimdir. Küçük taşlar mal ve ilimdir. Çakmak taşı, kudretli bir meliktir. Siyah taş ve kaya, katı kalpli biridir.

Kirmani, küçük taşları; rüya sahibinin etrafındakilere, bir rivayete göre ulemaya nispet ederek yorumluyor.Halid’ül İsfahani yukarıdaki yorumlarına ilaveten şunları söylüyor: Semadan inen bir kuşun ufak taşları toplayarak üstüne attığını gören, ilim tahsil eder yahut fayda görür. Küçük taşları koynuna koyan veya yuttuğunu gören ya alimler zümresine katılır yahutta zenginler arasına girer. Ufak taşları denize atan; malını denizde kaybeder. Taşları kuyuya atan, malını evlilikte yahut başka bir kadınla harcar. Taşla kuş vuran, teşebbüs ettiği işte muvaffak olur.

Küçük taşla birini taşlayan, o insanın aleyhinde konuşur. Kulağına ufak bir taş girdiğini gören, üzüleceği bir söz duyar.Abdulgani’en Nablusi’nin bu rüya hakkındaki yorumu şöyle: Kaya görmek; büyük bir zat, sabırlı bir kadın, sebat, tedbir, uzun ömür, mertebe, itibar, ucuzluk, unutkanlık, bina, at, merkep vb. bir hayvanla tabir olunur.Bir memlekette birçok kayalar görmek; ucuzluğa delalettir. Bir kayanın üstüne çıkmak, dağa çıkmak gibidir. Dağlardan kopmuş kaya parçaları; azl edilmiş idareciler, vefat eden devlet büyükleri yahutta cehaletle yorumlanır.Bir kayaya rahatlıkla çıkan, arzusuna kolaylıkla erişir.

Bazı tabirciler taşı, ölüyle yorumlamışlardır. Rüyasında taş olduğunu gören, merhametsiz ve dinsiz olur. Hasta ise, vefat eder. Hasta değilse, felç olur. Gökten yere taş düştüğünü görmek; zalim bir idareciyle yorumlanır. Bu taşın parçalanarak evlerin üstüne dağılması, bütün halkın zulme uğrayacağına ve musibete duçar olacağına, büyük bir felaketle karşılaşacağına işarettir. Gökten taş yağması veba, fırtına vb.ne delalet eder. Taş taşıdığını gören, güç bir işe girer.Malının yanında taş görenin, mücevherleri çoğalır. Bir din büyüğü yanında taş görse, kerametleri aşikar olur.Değirmen, taşı; alim, evlat, evlilik, izzet ve zaferdir. Küçük taş parçaları; ya servet yahutta felakettir.

Birinin kendisine bir avuç çakıl taşı verdiğini gören, o kimseden para alır. Evinde çakıl taşları gören, zengin olur.Yukarıda yorumlarını beyan ettiğimiz büyük ta-bircilerin bu rüya hakkındaki diğer yorumları şöyle: Bir kayayı oyan, zor bir işe başlar. Kaya rüyada mevkie delalet ediyorsa, bu uzun zaman devam eder. Zevceye işaret ise, kadın kanaatkar ve sabırlıdır. Taş katı kalpli, tembel, cahil ve gafil adamları da ifade eder. Rüyasında taşla vurulan, ftiraya uğrar. Gökten çakıl taşlarının yağmasını o memleket için büyük servet ve refahla tabir edenler de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.