Rüyada Beygir Tabiri Görmek

Rüyada Beygir Tabiri Rüyada beygir insanın sa’y ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.Denilmiştir ki: Beygir, kadın ve zevcedir. Bundan dolayı bir kimse beygirle uğraştığını fakat onu tutamadığını görse, o kimsenin hanımının zalim ve şerli olmasına delalet eder. Rüyada beygirinin konuştuğunu görse, hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir. Beygirinin cima ettiğim gören kimse, zevcesine meşru bir şekilde hizmette bulunur ve zevcesi de bu hizmetten dolayı kendisine teşekkür etmez ve razı da olmaz.Bazı tabirciler de, beygir, yolculuktur, demişlerdir.

Bundan dolayı bir kimse beygirin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı tarafından hayra nail olur. Beygirine binip yer ile gök arasına uçtuğunu görse, hanımıyla beraber bir yolculuğa çıkar ve kadr-u kıymetleri yüksek olur. Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve, gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir. Beygirinin kendisini ısırdığını görse, hanımı kendisine hainlik eder ve hakkında riayetsizlik göstermeğe devam eder.Beygirinin öldüğünü gören kimsenin hanımı ölür. Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür .ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar. Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük ve bühtan eder.

Köpeğin, beygiri üzerine sıçradığını görse, o kimsenin mecusi bir düşmanı olup bu düşman hanımına kötülük yapmak için peşine takılır. Maymunun sıçradığım görse tabir yine aynı olur, ancak düşman yahudidir. Yele ve kuyruğu kızıl ve sarı renkli olan beygir, sahibine üzüntüdür.Dişi beygire sahip olduğunu gören, bir kadına sahip olur. Bir beygire sahip olup, onu bağladığını gören kimse bir hizmetçiye sahip olur.Denilmiştir ki; beygir, düşmanlığa ve arap olmayan insana delalet eder. İyi huylu ve çabuk giden bir beygire bindiğini gören, hayır ve saadete erişir.

Ata binme adeti olan bir kimsenin beygire binmesi, rütbenin düşmesine kıymetinin noksanlaşmasına alamettir, denilmiştir. bazen da hanımını boşayıp cariyesini nikahlamasına delalet eder.Eşeğe binmek adeti olan birisi beygire binse, o kimsenin ismi yüce, kar ve kazancı çok olur ve cariyeden sonra hür bir kadını nikah eder. Beygirin siyahı mal ve ululuğa işarettir.Beygirin takımsız, çıplak olarak bir şehre girmesi o şehre arap olmayan bir yabancının girmesi ile tabir edilir. Yağsız beygir, ikti-darlı Basra emirlerinden bir sultana delalet eder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.