Rüyada Besmele Görmek

Rüyada Besmele Rüyada besmeleyi güzel bir yazı ile yazılmış görmek, ilme, hidayete ve besmelenin bereketi ile rızka delalet eder. Bunun özelliği ise besmelenin bilinen kaidesine göre yazılmış, olmasıdır. Besmelenin, bazısının bazısma olan münasebeti dolayısıyla çocuk ve toruna delalet eder. Harflerinin tekrarından dolayı besmeleyi görmek, vaktiyle eline geçiremediği bir şeyi yeniden ele geçireceğine ve evlenmek için gayret gösterip neticede başaracağına delalet eder. Besmele, dalaletten soma hidayete de delalet eder.

Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazmak, rızka, ilim ve sanattan hissedar olmaya, ölü kimsenin bunu yazdığım görmesi ise Allah’ın rahmetinde olduğuna delalet eder. bazen besmeleyi yazmak ziraatta kazanç ve berekettir. Besmele ile yazılan Kur’an ve Kur’an dan başkası da böylecedir.Besmeleyi yazdıktan sonra imha ettiğini veya uçucu kuşlardan birisinin besmeleyi yazıldığı yerden kapıp kaçırmasını görmesi rızkının tükenip, ömrünün bitmesi ile tabir edilir. Kur’andan bir parça veya başka bir şeyi elleri üzerine yazmak ve onu mahvetmekte yine böyle tabir edilir.

bazen da bu rüya, rüyayı gören kimsenin vücudunda meydana gelen bir derdin veya müşteki olduğu şeyin artmasına delalet eder. Nitekim rivayet edilir ki, Hz. Hasan b. Ali (R.A.) alnı üzerinde (Vedduha) sûresinin yazılı olduğunu görüp bunu Said İbn Musay-yeb (R.A.) söylediğinde, Said İbn Musayyeb: (Ey Allah Resulünün oğlu, vasiyyet ve istiğfar ediniz.) cevabım vermişti ve bundan bir gün sonra Hz. Hasan vefat etmişti.Kendi mezhebine göre namazda besmele okumaya mecbur olmayan birisi rüyasında besmeleyi namazda okuduğunu görse, ihtiyacı olmaksızın bir borcun alına girer.

bazen da bu rüyayı görmek, annesinden yüz çevirip, babasına, veya babasından yüz çevirip anasına dönmesine, yahut sünneti farza, nafileyi sünnete, bid’atı müstehaba tercih etmesine delalet eder. Dört imamın kıraatlerinde de besmele böy-dir.Besmele, rüyada ne ile yazılmış ise onunla tabir edilir. Eğer altınla yazılmış ise rızka, taat ve ibadetle toplanmağa ve inançlarının düzgünlüğüne delalet eder. bazen ise iyi şekilde anılmasına ve güzel ibadete delalet eder.Besmelenin, yazılması caiz olmayan bir şeyle yazıldığını görmek, bir önceki tabirin aksidir. Besmele hangi çeşit kalemle yazılmış ise tabirde o kalem muteberdir. Tomar yazmağa mahsus bir kalemle besmele, yazıldığını görmesi, menfaatlı mala, sülüs yazan kalemle yazmak, hissesi belli olan bir maldan alacağı hissesine delalet eder.

(Muhakkik) çeşidi yazı kalemi ile besmeleyi yazması, ümit ve arzu ettiği şeyin meydana geleceğine, mensub’a mahsus kalemle, uygun hallerle, nesih kalemiyle yazmak, işten çıkarılmasına, vahşi yazısına mahsus kalemle yazdığım görmesi, gaflet ve hayrete, Eşar kalemi ile yazdığını görmek, gaflet ve hayranlığa, Reyhani kalemi ile yazdığım görmesi, riyaya yahut arzusuna kavuşacağına, Gubari kalemi ile yazmak ise rüyayı görenin gözünde olan hastalığa delalet eder. Eğer rüyayı görenin gözünde bulunan hastalıktan dolayı şikayeti varsa şikayetinin sona ereceğine delalet eder. Bunlardan başka şeylerle yazılanlara da itibar edilir. Nitekim tevki kalemiyle besmeleyi yazmak yüceliğe ve düşmanlara galebeye, ağaç kalemle besmeleyi yazdığını görmek ise muhakemelere ve düşmanlıklara delalet eder.

Besmeleyi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmesi, mezhebinin karışıklığına ve itikadının bozukluğuna delalet eder. İbrani, Süryani ve Hind misilli yabancı kalemlerle besmele yazdığım görmesi ise, yabancı para ve acayip sikkelere, kadın ve cariyelere, kölelere, garip kimselerle ülfet ve muhabbet etmeye delalet eder.Demir kalemle besmeleyi yazmak, kuvvete, rızk’a ve işte sebat’a delalet eder. Normal kalem gibi gümüş kalemle besmeleyi yazdığını görse, eğer kalem eğri büğrü ise, orta halli bir insan olmasına delalet eder. Eğer kalem düzgün ise, yüksek rütbeye, ilim ve amele delalet eder.

Besmeleyi kağıda yazdığım görmesi, güzel ve sevaplı bir iş işleyeceğine, yufka deri üzerine yazması ise bir miras talebinde buluna çağma, kırmızı, sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazması ferahlığa, sevince, nail olmaya, yeşil bir bez üzerine yazılması ise rüyayı görenin Allah indinde şehit olacağına delalet eder. Besmeleyi bu sayılan şeyler veya bunlardan başka bir şey üzerine nurla veya altınla yazmak, müjde ve saadete delalet eder.Hikaye edilir ki, Hz. Hüseyin b. Ali (R.A.) rüyasında, gözleri arasında Sure-i İhlasın yazılı olduğunu görünce, Said İbn Musayyeb’e adam göndererek rüyasının tabirini istemiş, rüya anlatılınca Said İbn Musayyeb: (Eğer Hz. Hüseyin’in rüyası doğru ise yalanda vefat eder.) buyurdu.

Gerçekten Hz. Hüseyin yalanda, garip olarak vefat etti.Rüyada besmelenin şekil ve noktalarını görmek, eğer besmele hanıma delalet ederse, onun şekil ve noktası da kadının malına, eşyasına, doğurmasına ve namusluluğuna delalet eder. Eğer besmele mala delalet ederse o şekilde ve noktalar da malın faydalı zekatına delalet eder. Eğer besmele namaz ise nokta ve şekil de namazın sünnetleridir.Eğer besmele bir şehir ise nokta ve şekil de şehrin halkına, ulema ve eşrafından ileri gelenlerine, sanat ehline, ticaret ve sermaye sahiplerine delalet eder. Besmelenin üstün, esire ve ötüresi de göz önünde bulundurulur.

Besmelenin üst herekesi, mansıba, alt herekesi işten çıkarılmasına, ötür herekesi ise yüceliğe, ölüme, yahut yapmakta olduğu işin bittiğine delalet eder. Vasıl alameti, sılaya, cezm alameti, işlerinde sebatlı olmaya, şedde alameti ise, işlerinde çetinlik ve meşakkate delalet eder. Bu alametlerden başka besmelede görülen diğer alametler rüyayı görenin ilim ve dünyasına nisbet olunur. İrab alametlerinden birisinin noksan olduğunu gören kimsenin rüyası yine din ve dünyası ile tabir edilir.Besmelenin kelimelerinin yer değiştirdiğini, yani Rahîm’i, Rahmandan önce, Lafz-i Celali besmeleden önce olarak veya bunun gibi değişiklik yapmak, din veya mezhebinden dönmeye yahut cariyeyi hür kadından üstün tutmaya, meşru olan bir şeyi mahallinden başka bir yerde kullanmaya delalet eder.

Başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğim gören kimse ahdim bozar, yahut İslam dininden döner, ya da kendisinde bulunan ilim ve malda cimrilikte bulunur. Bu rüyayı gören hasta ya da isyankar ise tövbe ederek Allah’a yönelir ve hastalığı da iyi olur. bazen bu rüyayı gören evlenir ve salih zürriyeti veya ticaret için biriktirdiği maldan kazancı olur. Bir kimse rüyasında besmeleyi tamamen okuduğunu görse, Allahü Teala o kimsenin malında bereket ve fazlalık halk eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.