Rüyada Sultan tabiri Görmek

Rüyada Sultan tabiri Sultanın, bir mescide, bir şehre, bir köye veya bir haneye girdiğini görmek; orada yaşayanların felakete uğrayacaklarına işarettir. Padişah veya sultanla tartıştığını gören, arzusuna kavuşur. Sultan yahut padişahın elini kestiğini görmek; ona muhalefet etmektir. Sultanın yüksek bir yerden düştüğünü yahut sarığının veya kılıcının alındığını, bundan başka saçının traş edildiğini görmek; azline veya vefatına işarettir. Sultanın hasta olduğunu gören, hapse girer. Sultan olduğunu gören, buna ehil değilse, musibete uğrar. Ehil ise makam ve itibar kazanır. Padişahın kendi için seccade yahut yatak serdiğini gören, rızk ve mevki kazanır. Padişahı güleryüzlü görmek; şeref ve şöhrete delalettir.

Padişahın kendisini bir işte kullandığını gören, hayır ve berekete kavuşur.Sultanın kendisine bir şey verdiğini, elbise giydirdiğini veya bir yere bindirdiğini gören, layıksa bir vazifeye getirilir. Sultanın kendisine dünya malından bir şey verdiğini gören, şeref ve makam kazanır. Padişahla konuştuğunu gören, selamete çıkar.Kirmani demiştir ki: Padişahla yemek yiyen veya kendisine bir yiyecek verdiğini gören, onun yüzünden üzülür. Sultanla tartışarak ona karşı delil getirdiğini gören, padişahla veya yardımcılarıyla görüşür. Padişahla bir yatakta yatmak, minderde oturmak onunla ata binmek, oturmak; devlet idarecilerine yakın olacak bir makama geçmeye işarettir.Padişahın, rüya sahibinin arkasında yürümesi; onun reyiyle hareket edeceğine delalettir. Padişahın şahsi dairesine girdiğini kadınlarla olduğunu gören, ehilse büyük hayra nail olur.

Ehil değilse, rüya; kötü işlerle veya gıybetle yorumlanır. Sultanın hariminden biriyle evlendiğini görmek; hayır ve menfaattir. Sultanın arkasından yürüdüğünü gören, onu tabi olur. Padişahı, gelmesi adet olmayan bir yerde görmek; onun itibardan düşeceğine delildir veya o mekanda adalet icra edeceğine, orada Emr-i Hakk’ın (Hakk’ın emirlerinin) zuhuruna delalettir.Başındaki şapkanın veya elbisesinden bir şeyin sultan tarafından alındığını görenin, malı elinden gider. Memursa, azl edilir. Padişahın bir bölgedeki en yüksek yere çıktığını görmek; iktidarının zevaline, sonuna işarettir. Onda çirkin bir hal görmek; kudretinin azalacağına işarettir.

Bunun aksi, gücünün artacağına delalet eder. Padişahın halkın arasında oturduğunu görmek; onların işlerine ilgi gösterdiğine, padişahı uykuda görmek ise, onun halkın meselelerine lakayd kalacağına, umursamayacağına işaret eder.İbn-i Şirin bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: İmamet, ilim, hitabet, şöhret, hüküm, muktedir olmak, haysiyet, güzellik, izzet ve makam.Danyal (A.S.) diyor ki: Sultanın rüzgara hükmettiğini görmek; onun emrinin ve iktidarının kudretini ifade eder. Sultanı yerin yuttuğunu görmek; memlekette kudret ve sebata işarettir.Diğer bir kavle göre, bu rüya üzüntüyle tabir olunur. Bir sultanın karşısında kararsızlık gösteren; onun sevgisini kazanarak hayır ve menfaat sağlar. Onun etrafındakilerin tereddütlü davrandıklarını görmek; temkinli davranmaya delalettir.

Rüya sahibi buna uygun değilse, zarar ve kötü şöhretle yorumlanır. Evinde padişahın rahat rahat uyuduğunu görmek; bir rivayete göre, onun rüya sahibine muhtaç olacağına işarettir.Bir mahalde meçhul bir sultan görmek, nefsinin üzerine galip olacağına delalettir.Kirmani, üzerinde çirkin bir şey olmadığı halde adil bir sultan görmeyi, dünya ve ahirette murada erişmekle yorumluyor. Sultanın arkasında hayvana bindiğini gören, onun hizmetinde bulunur. Hayvan koşar halde ise, bu vazife büyük ve kuvvetli olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.