Rüyada Su yolları ve kanallar Görmek

Rüyada Su yolları ve kanallar Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime delalet eder. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyası için yahut bütün halka bir hizmette bulunur. Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler.Su yolu hizmetçilere veya kölelere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara delalet eder. Bazan, su yolu lağıma bazan da çarşı ve dükkan gibi rızık yollarına delalet eder.Rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığını görse, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye delalet eder. Ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görse, çoluk – çocuğunun nafakasını keser.

Eğer evli ise, hanımını boşar. Yahut cariyesini ailesi ve kavmi arasından çıkarır. Bazan rüya sahibi, vakfını iptal yahut kölesini azad eder. Yahut kendisinin hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden defeder.Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise, bundan kurtulur. Veya hayra erişir. Arkın önünün kesilip kapandığını görse, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık arız olur. Veya hizmetçisi kendisinden hamile kalır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer.Meçhul bir lağıma sidiğini yaptığını gören kimse harama yaklaşır. Yahut hizmetçisi ya da hanımı yüzünden tehlikeye düşer. Lağım evin hizmetçisine delalet eder.Çünkü halkm pislikleri lağıma akıp gider.Bazan da su yolu, zina yapmaya delalet eder.

Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya delalet etmesi, daha fazladır.Bazan lağım kederden kurtulmaya delalet eder. Çünkü lağırmn tıkanıp kapanması ev halkı için üzüntü ve kederdir. Normal şekilde akıyorsa ev sahibi üzüntü ve kederden halas olur.Bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar, eşya ve san’atı geçersiz kab * ve bu suretle mahzun olur. Bazan da prostat olmak suretiyle o k.msrçre isabet edecek sıkıntıya delalet eder. Rüyada bir ark kazcîği’-ı ve ondan da su aktığını gören kimse, hile içine girer. Kuyu kazdığını ve su çıkmadığını gören kimse, birisine hile eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.