Rüyada Su kuyusu Görmek

Rüyada Su kuyusu Rüyada su kuyusu, gülen ve neşeli bir kadına, rüyayı gören kadm ise. güzel ahlaklı bir erkeğe delalet eder.Kuyu mal, ilim, evlenmek, iri ve şişman kimseye, yahut hapise, bağ ve bukağıya veya hileye delalet eder.Bir kimse rüyada bir kuyu kazsa, kuyudan su çıksa zengin bir kadınla evlenir ve oha hile eder. Çünkü kuyu kazmak hüedir. Eğer kuyudan su çıkmazsa evlendiği kadının malı yoktur.Bir kimse kendisini bir kuyudan su içtiğini görse, o kuyuyu kendisi kazmış ise o kimse kendi hilesiyle bir mala malik olur.Kuyuyu kazan kendisi değilse o kuyuyu kazanın, yahut onun adaşının, veyahut ondan sonra kalan evlad ve torunlarının hilesiyle yine ona mal isabet eder.

Bir kimse bir mahalle veya bir ev ve bir köyde eski bir kuyu görse, oradan gelip geçenler o kuyudan ip ve kova ile su çıkarıp içseler, o yerde geçimlerinde kendisinden istifade ettikleri bir kadm veya kadirim kocası veya kıymet ve işlerine nezaret eden bir kimsesine ve bu işte onun için güzel isim ve medh edilmesine delalet eder.Kuyunun suyu taşıp dışarı çıktığını görmek, o bölgede meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamalardır. Kuyunun dolup dışarı taştığını görmekte bir beis, şiddet ve zarar yoktur.

Bostanım sulamak için kuyu kazdığmı gören kimse hanımıyla buluşmak için ilaç alır.Kuyudan akan sudan daha fazla suyun taştığını ve evlere dolduğunu gören kimse üzerine vebal ve günah olacak bir mal isabet eder.Evin duvarlarını yarıp suyun dışarı çıkması ise üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Suyun çıktığı miktarca malmda noksanlık ve telef meydana gelir.ouyu bulanık bir kuyuya düştüğünü gören kimse sultanın cebbar ve zalim adamlarının birisiyle bir tasarrufta bulunur ve o adamın zulmüne ve hilesine uğrayarak işi güçleşir. Eğer su saf olursa temiz bir insanla iş yapar ve ondan razı olur.

Kuyu üzerinde oturduğunu gören insan hilekar biriyle iş yapar fakat onun hilesinden halas olur.Kuyudan çıktığım veya sarktığını gören ve o kuyunun suyu da tatlı su olsa bu kuyu o adamın dünyasıdır; o tatlı su miktarınca temiz nzıkla rızıklanır ve ömrü uzun olur. Gördüğü kuyunun suyu yoksa ömrünün tükendiğine alamettir.Rüyada kuyunun yıkılması hanımının ölmesine delalet eder.Ayaklarının kuyuya sarktığını gören kimse malının hepsi veya bazısı ile hile ve gadre uğrar.Kuyuya indiğini ve yarışma geldiği zaman ezan okuduğunu gören kimse yolculuğa çıkar.

Kuyuya inip çıkmak için yol yaptığını görse o kimse reislik ve valiliğe, yahut ticaret ve kazanca ve müjdeye nail olur.Kuyunun yarısına indiği zaman ezan okunduğunu işitse, vali ise azledilir; tüccar ise ticaretinde zarara uğrar.Denilir ki, bir kimse kendi evi ve arazisinde bir kuyu görse o kimsenin geçimi bol olur, çetinlikten kolaylığa kavuşur ve ummadığı yerden menfaat görür.Kuyuya düştüğünü gören kimsenin rütbe ve makamı düşer.Bazan kuyu, ana – babaya, çocuğa, terbiye edici ve öğretmene, kabre, hileye, sövmeye, ihtiyaçları def etmeye, yolculuğa, herhangi bir arzuya, cimriliğe ve iyiliğe delalettir.

Her kuyu için başka başka tabir vardır. Ev kuyusu görmek, ev sahibine, mal ve dükkanına, hanımına, hizmetçisine, malına, ölümüne ve hayatına delalettir. İşleyen kuyu, muattal yolculuk ve harekata, yol üzerindeki kuyular dahi mescid veya hamama delalet eder. Bazan da yol üzerindeki kuyular, herkesle zina eden kadınlara delalet eder.Sıcak kuyular, onların bekçilerine ve etrafının işleriyle uğraşanlara, yollardaki kuyu ise sıkıntıdan sonra feraha delalet eder. Çünkü bunda insanların bazısı mes’ud ve zengin bazısı da fakir olmaktadırlar. Bazan da bu kuyu ilim merkezine ve talebe için okullara delalet eder.

Çünkü onlardan bir kısmı o medreselerden ilim ve fazilet alarak, bazıları da ilim almadan mezun olurlar.Susuz kuyu görmek hile ve hud’aya, yolculuk esnasında işlenen cinayetten dolayı içinde görse, o yere duasıyle insanların menfaat göreceği birisinin gelmesine delalet eder. Bazan bu rüya o belde halkının düşmanlarına galip ve bereketlerinin çok olmasına, bazan da ihtiyaçları zamanında faideli yağmurun yağmasına delalet eder.Bir kuyu üzerinde durup temiz ve berrak suyundan içtiğini gören alim ise içtiği su kadar ilim ve fazilete nail olur. Fakir ise zengin, bekar ise evlenir ve hanımı hamile ise çocuğu olur. (Bahusus suyu kova ile içtiyse.) Bunların hiç birisi olmazsa o kimse için bir sebep olur.

Eğer ihtiyaçlı ise ihtiyacı giderilir ve yolculuğu arzu ediyorsa yolculuğa çıkar ve bu yolculuğundan fayda hasıl olur. Eğer bir arzu ve isteği varsa buna kavuşur. Eğer kuyunun ipi kuyuya yakınsa iyilik sahibi bir insana, uzaksa cimri birisine delalet eder.Kuyunun suyunu yere batmış görse, Allah’a şirk koşma ve küfre delalet eder.Kuyu bazan da dinde şüpheye delalet eder. Çünkü «bir» in tersi, şüphe manasına olan «reyb» dir.Kuyuya baktığını gören kimse, bir kadınla evlenmek için düşünür ve kadının emrini gözleyerek onda büyük hayra erer.Kuyunun durulduğunu gören kimsenin hanımı hasta veya lohu-salık halinde ise hastalığından halas olur.Bir kuyu suyundan içtiğini gören kimseye bir hastalık arız olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.