Rüyada Sövmek tabiri Görmek

Rüyada Sövmek tabiri Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de, izzete delalet eder. Ancak adi bir adamın iyi bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen kimse tarafından bir bela erişir.Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır.Bazı tabirciler, sövülen, kimsenin söven kimse üzerinde bulunan hakkına delalet eder, dediler. Eğer söven padişahsa, sövülenin durumu şovenden daha iyi olduğuna delalet eder.

Zira burada sövülen mazlumdur. Mazlum ise, mansur ve muzafferdir.Rüyada sövmek öldürmeğe delalet eder. Rüyada zimmîlere ve diğer kafirlere sövmek, darlık veya helaktan kurtulmak için halk arasında bir adamı yanma çağırıp kurtarmağa delalet eder.Rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, ana – babaya asi olmağa ve Allah (C.C.)’dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüş olduğu kimseye itaat etmemeye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.