Rüyada Baş Görmek

Rüyada Baş Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Baş, bir kavmin büyüğü ile tabir olunur. Elinde kesik bir baş gören, ulu bir zattan yardım alır. Kendisine hayır ve menfaat kapıları açılır. Makamı yücelir. Îtibar sahibi olur. Ticareti sayesinde malı artar. Boğazı vurulmadığı halde başının vücudundan ayrıldığını gören, yakınlarından ayrılır.

Boynunun vurularak gövdesinden ayrıldığını gören, hayra ve ni’mete nail olur. Köle ise, azat edilir. Borcunu öder. Her bakımdan selamete çıkar. Hasta ise, ya şifa bulur yahutta vefat edip zahmetten kurtulur. Boynunun kalabalık bir topluluğun önünde vurulduğunu gören, büyük günah işler. Cezaya uğrar.İnsan başı mal ile de yorumlanır.

Bazı tabirciler başın kesilmesini; tıraş olurken yaralanmakla, sarığı kaybetmekle, evin yıkılması ile ifade etmişlerdir. Rüya sahibi köle ise satılır.Başını elinde tutup baktığını gören, ince düşünür. Başının gittiğini gören, ya hastalanır veya malının büyük kısmını kaybeder.İbn-i El Eş’as diyor ki: Boynunun vurulduğunu gören, büyük servet sahibi olur. Şayet rüya sahibi vuranı tanıyorsa, ondan hayır görür.

Kesik başının tekrar vücuduna iade olunduğunu gören; ya kaybettiği malına, ya ana babasına yahutta reisine kavuşur. Veya şehadet mertebesine ulaşır. Önünde koşan bir kesik başın ardından giden, kazanç peşinde koşar. Bu başa yetişirse, mal elde eder. Kesik başla konuşmak, hayırdır.

Bir yerde kesik başlar görmek, kavmin reislerinin orada toplanacaklarına delalettir. O kesik başlardan bir şey alan yahut yiyen, bu zatlardan hayır ve menfaat görür. Baş kemiğinin tamamı veya bir parçası, büyüklerin yardımına işarettir. Baş kemiğini çiğ çiğ yiyen amirinden fayda görür yahut o başın sahibinin malından yer.

Başının büyüdüğünü görenin, malı artar. Makamında yükselir. Şeref sahibi olur. Bu rüya herkes için hayırdır. Başın küçülmesi, bunun aksidir. İki başı olduğunu görenin ömrü uzun, işleri iyi ve doğru olur. Büyüklerin yakınında bulunur. Fakat, bazılarına göre bu rüya iyi değildir. Başın kırılması yahut yaralanması o kavmin reisi ile tabir olunur. Velayet veya galibiyeti ifade eder. Başının kalın ve semiz olduğunu gören, hayır yapar.

Elindeki başın düştüğünü görmek; mal, memuriyet, velayetin(*) büyümesi, şaşılacak bir iş yahut çirkin bir hal ile yorumlanır. Düzgün bir baş ile konuşan, adil, insaflı ve hikmetli olur. Şayet bu başta çirkin bir hal varsa veya kötü bir söz söylerse yorum yukarıdakinin aksidir. Elinde ikiye ayrılmış bir baş görenin, ebeveyninden biri vefat eder. Şayet baştaki yarık düzelirse, onlardan biri hasta olur. Ardından iyileşir.Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Başının fil başı gibi olduğunu gören, ehilse vali olur. Değilse hayra ve menfaate erer.

Başının deve başı gibi olduğunu gören, caiz olmayan şeyler yapar yahutta cimri davranır veya aşağılaşır. Başının at başına benzediğini gören, devlet idarecileri sayesinde mala kavuşur. Katır yahut merkep başına sahip olanın talihi güzelleşir. Öküz başına malik olmak; alçaklıkla tabir edilir. Koyun başına sahip olmak, cehalet ifadesidir. Başının aslan başı gibi olduğunu gören, düşmanını yener.

Domuz başına sahip olduğunu görenin, küfre dolayısıyle günaha meyli var demektir.Bazı tabirciler başın, eti yenen bir hayvana benzemesinde beis olmadığını, buna mukabil eti yenmeyen bir hayvanın başına malik olmanın, hayra delalet etmeyeceğini söylemişlerdir.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Başın büyümesi, izzet ve itibarın artmasıdır. Küçülmesi bunun aksidir.

Başının büyüdüğünü gören, bekarsa evlenir. Zenginse, çok çocuğu lur. Savaştaysa, muzaffer olur. Başını aşağıya doğru eğilmiş gören, aşağılık bir duruma düşer. Zarara uğrar. Başının camdan olduğunu gören helak edilir. Başının altından veya gümüşten olduğunu gören, ailesi yahut çocuğu sayesinde mal kazanır.

Başın kurşun veya kalaydan olması ise, tehlikelere maruz kalmaya ve helak olmaya işarettir. Başının demir yahut taştan olduğunu gören, adi kimselere hizmet eder. Odundan baş, ecel habercisidir. Toprak yahut çamurdan baş, yasak fiillerden birini işlemeye delalettir.

Başında ateşten bir ışık gören; ya kısmetli olup mevki kazanır veyahutta rüya zulüm ve kahırla yorumlanır. Başın kıymetli bir madene yahut bitkiye benzemesinde, beis yoktur. Değersiz bir madene veya bitkiye dönüşmesi ise, iyi değildir.

Kirmani diyor ki: Hayvan başı görmek, mal ve riyasettir. Eti yenen hayvan başı, helal mala işaret eder. Eti yenmeyen hayvanın başı, haramla tabir edilir.Cafer-i Sadık baş rüyasını şunlarla manalandırıyor: Cemaatin reisi, ana, baba, imam, emir, alim, mal, evlat, köle, cariye ve zevce.Başını tandıra sokan, faydasız insanlarla arkadaş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.