Rüyada Sofra Görmek

Rüyada Sofra Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye delalet eder. Ondan yenen şey de tabirce muteber tutulur.Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir.Sofra, ona malik olan veya ondan yiyen kimse için geçime ve yiyecek şeyler için yemeye delalet eder.Sofra bir şehir veya mamur bir köyün işleri hakkında kendisinde yardımcıya ihtiyaç duyulan bir müşavire delalet eder.

Sofra, iyilik yapan ve cömert bir adamdır. Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar.Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekler bulunduğunu görse, bu rüya dost ve arkadaşlarının, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna yufka ve yemeğin azlığı da onların dostluklarının azlığına delalet eder. Her yufka bir dostluktur.Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek, rüya sahibi ve çocukları için rızıktır. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına delalet eder. Sofranın kalktığını görmesi rüya sahibinin ömrünün tükenmes’ne delalet eder,Sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk – çocuğun çok olmasına delalet eder.

Sofra üzerinde birbirine zıt iki şeyin bir araya gelmesi, harbe delalet eder. özellikle onların yedikleri kızartılmış, kafa veya keşkek ve bakla gibi şeyler olursa.Sofra düşmanların birbirleriyle karşılaştığı harp meydanıdır.Onların yemeleri ise, herkesin kendisinin hayatta kalmasını tahayyül ederek ellerindeki bulunan şeylerle birbirlerine vurmalarına delalet eder. Sofra dine de delalet eder.Kendisiyle beraber sofrada bulunan adamlara sevinç içerisinde birbirleriyle dostluk kuran birtakım kimselerdir ki, onunla o adamlar arasında geçim meselelerinden dolayı” münakaşa çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.