Rüyada Balta Görmek

Rüyada Balta Rüyada balta görmek, imdad, yardım ve rızka delalet eder. Bazan rüya sahibinin başında bir ağrısı varsa ondan kurtulur. Veya ensesinden kan aldırmaya muhtaç olur. Çünkü arapça balta manasında olan «Fe’s»köprücük kemiğine de denir. Bazen de balta, yemeye ihtiyacı olan hastanın şikayetinin gitmesine delalet eder. Balta, erkek çocuğa da delalet eder.

Bazı tabirciler, elinde balta olduğunu gören kimse, vekil, vasi veya emin olur. Dini güzel, ve düşmanına da galip gelir, bazı tabirciler zarara ve dağınıklığa delalet etler, dediler.Balta, köle, hizmetçi, kuvvet ve yardımdır. Bazen de balta, kendisinde ağaç gördüğü takdirde, kafirlerden ahmak bir kimseye delalet eder.

Bazan balta, kendisiyle faydalanılan şeye delalet” eder. Çünkü balta, demirden olur.Bazı tabirciler balta erkek çocuktur, bazıları da emanet, emniyet ve dinde olan kuvvettir, dediler.Rüyada balta görmek, izzet ve saltanata, tacir için de, kazanca delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.