Rüyada Sığır tabiri Görmek

Rüyada Sığır tabiri Rüyada vahşi sığır görenin eline, mal ve ganimet geçer. Vahşi sığırın derisi, başı ve eti malla tabir olunur. Dişisi; zevceye, yavrusu; çocuğa işaret eder. Bir rivayete göre başı, talih ve kudretle yorumlanır.Ebu Said’ül Vaaz ve Kirmani diyorlar ki: Rüyasında vahşi inek bulan ve etinden yiyen güzel bir kadından mal temin eder. Avlamak maksadı olmaksızın vahşi bir sığıra ok veya kurşun attığını gören, bir kadına iftira eder.

Vahşi bir sığırı avlamak için kurşun yahut ok atıp isabet ettiren, mal ve ganimet kazanır. Attığı kurşunu isabet ettiremeyen, arzusuna kavuşamaz.İbn-i Şirin sığır derisini mal ve zahireyle tevil ediyor. Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Semiz sığır eti satın alan, zengin bir kadınla evlenir. Bir sığırın kendisine doğru geldiğini gören, mübarek bir yıl geçirir. Sığırın arkasını dönüp gtmesi, o senenin iyi olmayacağına işaret eder.

Bir sığırın arkasından düştüğünü gören, müşkül, sıkıntılı bir yıl yaşar. Sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzladığını gören, ailesinin ihanetine uğrar.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Sığır, izzet ve helal maldır. Semiz sığır zengin, zayıf sığır fakir zevcedir. Yeşil sığır, dindar kadındır.El Salimi diyor ki: Bir sığırın evine girdiğini gören, padişah veya yardımcıları sayesinde mal elde eder. Sığırı yularından tutup götüren, ahlaklı, dindar bir kadınla evlenir.Kendisine sığır eti, yağı yahut sütü getirildiğini görenin şeref ve makamı artar. Hasta ise, iyileşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.