Rüyada Sıçramak tabiri Görmek

Rüyada Sıçramak tabiri Rüyada insanın sıçraması, onun üzerine veya ondan vuku bulacak istila ve galebeye delalet eder. Bu rüya bazan da,ıstırap ve şiddetinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve sıçratacak bir hastalığa delalet eder.Rüyada bir adamın üzerine sıçradığını gören kimse, o adama galip ve onu aciz bırakır. Sıçramak bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimsenin, bünyesi kuvvetlenir.Rüyada yerden kalkıp göğe vardığını gören kimse, Mekke’ye veya uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada bir yerden diğer bir yere sıçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet eder.

Bu iki mevkinin iyilik yönünden farkı, atladığı yerlerin farkı kadardır.Bir kimsenin rüyada yerden sıçradığını ve o yer ile gök arasında yükseldiğini görmesi, o kimsenin ölümüne, cenazesinin kaldırılmasına delalet eder.Bir kimse rüyada sıçramasıyla havada dilediği gibi hareket ettiğini ve arzu ettiği yere ulaştığını görse, bu rüya o kimsenin istediği gibi halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağına delalet eder.Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale nakletmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına delalet eder.

Rüyada birisinin kendi üzerine sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur.Rüyada bir ayağı ile sıçramak, bir yerden diğer bir yere nakletmeye delalet eder. Eğer fazlaca sıçrarsa, o kimse yolculuğa çıkar.Bir kimse rüyada bir ayağında bulunan hastalıktan dolayı bir ayağı üzerine sıçradığını görse, o kimsenin malının yarısına zarar ve ziyan erişir; geriye kalan yarısıyla da güçlükle geçinir.Bir kimse rüyada top ve değirmi bir şey üzerinde sıçradığını ve ayaklan ile oynadığını görse, bu rüya böyle bir şekilde sıçramak ve oynamak adeti olan kimse hakkında hayra delalet eder. Bu gibi şeyleri adet edinmemiş kimse hakkında da, o kimsenin çok şiddetli bir şeye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.