Rüyada Ses tabiri Görmek

Rüyada Ses tabiri Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında boğazının tıkanarak, sesinin çıkmadığını gören, hayatı boyunca rızk darlığı çeker.Bilmediği bir lisanla konuşanın rüyası şöyle tabir edilir: Arapça konuşmak; şerefle yorumlanır. Farsça; büyüklerle sohbet etmek ve onlardan menfaat sağlamaktır. İbranice konuştuğunu gören, mirasa konar. Hintçe konuşan, aşağılık biriyle arkadaş olur. Türkçe konuştuğunu gören, zararlı bir haber duyar. Rumca konuşan, mal konusunda haris olur. Hırslı davranır. Frenkçe konuşan, işinden hayır ve menfaat görür. Ermenice konuştuğunu gören, soysuz biriyle dost olur. Bütün lisanları konuştuğunu gören, dünyaya sahip olup halk arasında itibar kazanır.

(Rüyada anadilden başka bir lisanla konuşmak; bu tabirlere göre değerlendirilir. Yoksa, bir Türkün Türkçe yahut Arabın Arapça konuşması yorumlanmaz.)Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada faydalı ve iyi bir söz söylemek; hayırdır. Bunun aksini görmek; iyi değildir. Organlarından birinin konuştuğunu gören, bir şahsın aleyhinde şahitlik yapar.Kirmani diyor ki: Ses, rüyada şöhretin temsilcisidir. Rüyada güzel ve kuvvetli bir ses duymak; hayırdır, iyi bir şöhretle yorumlanır. Zayıf ve çirkin ses, bu tabirin aksidir. Bir kadının sesinin erkeğinki gibi kalın olması, hayır değildir.

Erkeğin sesinin kadın sesine benzemesi ise, zillete uğraması ve hakaret görmesidir.Bazı tabircilere göre ses, haberdir.Rüyasında kime ait olduğunu bilmediği bir ses duyan, gaipten haber alır. Bildiği bir şahsın yalnızca sesini duymak; hayırdır. Fakat, duyulan ses çirkin ise; rüya zararla yorumlanır. Rüyasında çok hafif bir sesten haber alanın rüyası, aynen çıkar. Kuvvetli, şiddetli bir ses duyanın, eceli yakındır.İbn-i Şirin şöyle diyor: Rüyada ses işitmek; o mekan için üzüntü habercisidir. Meçhul bir yerde duyduğu sese cevap veren, vefat eder. Ağlamaklı bir ses işitmek; ferah ve sevinçtir. Gülmekle karışık ses duyan, bir musibetle karşılaşır. Şikayetçi bir ses duymak; üzüntüye sebep olacak bir söz işitmeye delalettir.

Kirmani yukarıdaki yorumuna ilaveten şunları söylüyor: İhtiyar birinden hayırlı bir kelam işitmek; hayırdır. Rüya sahibi dindarlar zümresinden olup, hakikati söyler. Şayet nida eden, haber veren iyi bir halde değilse, hayır konuşmuyorsa, rüya sahibi halkı azdırır. Doğru yoldan saptırır.Bir şey satmak için bağırıldığını görmek; yalana ve kötülüğe delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.