Rüyada Sel tabiri Görmek

Rüyada Sel tabiri Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine delalet ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna delalet eder.Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar.Rüyada selin, dükkanların üzerine çıktığının görülmesi, suların taşmasına yahut sultanm zulmüne delalet eder.Rüyada, selin bir nehri bastığını gören kimse, kuvvetli bir adamdan yardım isteyerek melik tarafından olan düşmanını def eder. Ve onun şerrinden kurtulur. Kuvvetli olan o adam da balta, kürek veya kazma ile tabir edilir.Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığını gören şahıs, ailesine ve akrabalarına,yapacağı zarardan düşmanını men eder.

Rüyada evleri yıkan, ağaçları zayi eden, hayvanatı öldüren, yahut insanları boğan bir selin görülmesi, düşmanına delalet eder.Selin temiz ve tatlı olmasından dolayı halkın ondan istifade ettiği görülürse, birbirini takip eden hayırlı kervanların gelmesine ve halkın bunlardan istifade etmesine delalet eder.Sel batıl ve yalan söze de delalet eder. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakkın (C.C.) gazabına delalet eder.Rüyada sel görmek, yağmur yağmasına ve rüya sahibinin arkadaşının konuşmasma delalet eder. Özellikle selin kendi evine akması, kötü sözlü ve şerli bir kadına delalet eder.

Sel görmek, görüldüğü taraftan önce bir atlının sonra da yayp olan bir habercinin gelmesine delalet eder. Bazan da sel, bal, süt, zeytinyağı gibi akıcı şeylere delalet eder.Bir kimse rüyada seli toplayıp bir kab içine koyduğunu ve halkın bundan sevindiğini ve saklayarak ondan yiyip içtiklerini görse, bal, süt veya zeytinyağı gibi şeylerin ucuzluk ve bolluğuna delalet eder.Bazan da sel, muharib, arslan, ejderha veya yılan gibi şeyler tarafından yolun kesilmesine delalet eder. Bazan da mevsimsiz gelen sel, selin geldiği taraftan bir bid’atm çıkacağına delalet eder.

Rüyada yeryüzünün su ile kaplanmasının görülmesi, afet ve belaya, halka vurulacak vergiye onlara hücum edecek düşmana veya tutulacakları taun ve veba hastalığına delalet eder. Ancak o sel yağmur suyu ise hayret, imdat, yardım ve halk için meydana gelecek berekete delalet eder.Bir kimse, rüyada selin bir takım insanların evlerine girdiğini, mal ve hayvanatı götürdüğünü görse, onları yağma edecek bir düşmana veya onlara inecek bir belaya delalet eder.

Taşkın olan her suda hayır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen veya bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir.Şer, tecavüz, afet ve belasından korkulmayan, az ve saf olan her su rüyada ona malik olan veya onun için ya da ondan her hangi bir şeye nail olan kimse için güzel hayat ve iyi geçimdir.Kış gününde görülen sel, marifetsiz ve anarşi çıkaran kötü bir kavme delalet eder.

Rüyada yüzerek karaya çıktığını gören kimse, zalim bir sultandan kurtulur. Suyu geçmekten aciz olarak geri dönme mecburiyetinde kaldığını gören kimse, zalim bir hakimin yanında oturmaktan kaçınsın ve amirine asi olmasın.Seli, evine dolmaktan men ettiğini gören kimse, düşmamyla anlaşır ve kendisine gelecek zarardan düşmanını men eder.Selin bir şehre girmesi eğer halkta taun ve veba hastalığı varsa veya selin rengi kan renginde yahut bulanık ise hastalığın oraya girmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.