Rüyada Sel Görmek

Rüyada Sel Rüyada sel sularının yeryüzünü kapladığını görmek; halk için felaket, düşman yahut bulaşıcı hastalıktır. Sel sularına kapıldıktan sonra, kurtulduğunu gören; devlet idarecileri yüzünden sıkıntıya duçar olur. Bilahare kurtulur. Sel sularıyla uğraşan, düşmanla mücadele eder. Selle başa çıkabilirse, düşmanını yener. Gitmek istediği bir yerle arasına, sel sularının girdiğini gören; aksiliklerle karşılaşır, üzülür, arzusuna ulaşamaz.Bazılarına göre sel; zalim bir idareciyle yorumlanır. Cabir’ül Mağribi’ye göre, sellerin taşarak yeryüzünü örtmesi, orada yaşayanlara azap ineceğine delalettir.

Sel sularının binaları, temelleri tahrip etmesi, padişahın zulmüdür.Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Büyük düşman, zalim melik, galip asker ve şiddetli fitne.Abdulgani’ye göre rüya; düşman, zarar, zulüm, fesat ve emsaliyle yorumlanır. Yağmur sularının çokluğu dolayısıyle meydana gelmiş sel gören, hasta olur, eziyet çeker yahutta uzak ve zahmetli bir yola gider. Sel sularının dükkanları istila ettiğini görmek; bela ve zulümdür. Selin önünü açarak nehre akıtan; düşmanını yener veya birinin yardımı ile düşmanın şerrinden kurtulur.

Selin hanesine girmesine mani olan, düşmandan ailesiyle beraber muhafaza olur.Bazı tabirciler, halkın sel sularından istifade etmesini fayda bereketle yorumlamışlardır. Bir rivayete göre sel; boş ve yalan sözlerdir. Selde kan ve pislik olduğunu görmek; Cenab-ı Hakk’ın gazabını haber verir. Rüyada sel sularını bir kaba doldurup, halka yedirmek; yenilen şeylerin ucuzlayacağına delalet eder. Taşkın olmayan ve zararından korkulmayan sel sularından içmek veya ona malik olmak, güzel bir hayat ve bol rızkla yorumlanır.

Sel içinden yüzerek karaya çıkan, zulümden kurtulur. Bunu başaramamak aksiyle tabir olunur. Rüya sahibi zalim bir hükümdarın huzurunda bulunmaktan veya başka bir büyüğe muhalefet etmekten çekinmelidir. Bulanık ve kanlı sel suları; veba gibi bir hastalığa, çekirge istilasına, kıtlık yahut zulme işaret eder. Sel sularının bir yeri basması, oranın düşman tehlkesiyle karşı karşıya kalacağına delalettir. Selin önünde kaçan, düşmandan kurtulur ama epeyce zahmet çeker. Her şeyi söküp atan sel suları, düşmanla yorumlanır.

Bir kavle göre, selin hanesine girdiğini gören; ahlaksız ve inatçı bir kadınla evlenir. Sel; yağ, bal, süt v.b. akıcı maddelere delildir.Kirmani şöyle diyor: Soğuk yerlerde sel görmek, zarardır. Sıcak memleketlerde hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin girdiği mekanı tahrip ettiğini görmek, orada yaşayanların helakine işarettir.Suyun sıcak ve bulanık olması, iyi sayılmaz. Kaynakta, nehirde, kuyuda v.b. yerde taşkın ve bulanık su görmek hayır değildir. Su ile lgili rüyalarda dikkate alınacak husus budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.