Rüyada Saymak Görmek

Rüyada Saymak Üzerinde Cenab-ı Hakk’ın ismi yazılı olan paraları saymak; ilimden istifadedir. Üstünde suret bulunan paraları saymak; batılla meşguliyete, inci saymak; Kur’an okumaya işarettir. Kiremit veya taş parçası saymak; luzumsuz şeylerle uğraşmaktır.Zayıf öküzler saymak; kıtlığa, semiz öküzler saymak; bereketli senelere, deve saymak; büyük hayra, feyze ve kazanca, sultan için ganimete delalettir.Kirmani (R.A.) bu rüyayı şöyle yorumluyor; Bir; tevhid ve imana, iki; ebeveyne, yahut doğru sözlü iki şahide, işaret eder. Üç; verilen sözü tutmaya, dört; kabul olacak duaya, toplu mala, bir rivayete göre evliliğe, beş; baht açıklığına yahut beş vakit namaza delalet eder.

Bazıları dediler ki: Bir; mübarek sayıdır. İki; beladan kurtuluş ve düşmana karşı zaferdir. Üç; iyi değildir. Dört; hayırlıdır. Beş; güzel ve hayırlıdır. Altı; faydalı bir şey yapmaktır. İşi tamamlamaktır. Yedi; iyi sayılmaz. Fakat, bir görüşe göre, hacdır. Bir kısım tabirciye göre, rüyasında yediye kadar sayan kadın, hamileyse; kolay doğum yapar. Sekiz; bazılarına göre, iyi sayılmaz. Bir rivayete göre ise, devlet başkanına yakın ouştur. Dokuz; iyi değildir. Fakat, başka bir görüşe göre, düşmana karşı delil getirmektir. On; din ve dünya hayatı için, murattır. Rüya sahibi arzusuna kavuşur. Onbir ve on iki de böyle yorumlanır. Rüyada onüç (*) rakamı iyi değildir. Ondört sıkıntıdan sonra selamet ve murattır.Onbeş rakamı; bereket ve adalettir.

Onaltı; uzun bekleyişten sonra murada kavuşmaktır. Onyedi; Batıl yerlere sarfedilen mala tekrar kavuşmak ve güzel bir akıbete nail olmaktır. Onsekiz; iyi değildir. Bir rivayete göre, büyüklerle münasebettir. Ondokuz halkla düşmanlıktır. Yirmi; kuvvet, zafer ve murattır. Otuz da zaferle yorumlanır. Kırk; işlerde güçlük ve şaşkınlıktır. Elli; rüya sahibinin ömrünün tamamıdır. Altmış; tevbe edilmesini ikaz eder, iyi değildir. Yetmiş; ihtiyacın bir müddet sonra yerine gelmesi ve sultandan korkudur. Rüyada yetmiş sayısı ekinlerle alakalı ise, iyi değildir. Bir rivayete göre, hayırsız bir kimseye yaltaklanmaktır. Seksen; zina ile suçlanıp, kırbaçlanmaktır. Başka bir görüşe göre bu sayı, berekettir.

Doksan; ileri gelen kadınlardan evlilik teklifi almak ve onlardan fayda sağlamaktır. Rüya sahibi ehilse, vali olur. Yüz; düşmana karşı galibiyet ve murattır. Fakat, bu sayının zina ile suçlanmaya, işaret ettiğini söyleyenler de vardır.Kendisi için hububatla yüz tane sayıldığını görmek; hayır, bereket, rahat geçim ve başkanlıktır. İki yüz; mağlubiyet, üç yüz; muradın gecikmesidir. Dört yüz; galibiyet, beş yüz; işlerin duraklaması, altı yüz; selamettir. Yedi yüz; sayısını görenin işleri, müşkül, zor, zahmetli olmakla beraber, ahir ömründe hayır bulur. Sekiz yüz, zafer ve kuvvettir. Dokuz yüz sayısını gören; düşmanına yenilir. Bin; kuvvet ve zaferdir.İki bin; iyi sayılmaz. Üç, dört, beş ve altı bin; kuvvet, bereket, zafer ve murattır.

Yedi bin, sayısını görenin, işleri pek akın gitmez. Bir rivayete göre, rüya sahibinin kısmeti bağlıdır. Sekiz, dokuz, on ve yirmi bin; hayırdır. Otuz bin; uzun müddet bekledikten sonra arzuya nail olmaktır. Kırk bin; zafere işarettir. Elli bin; yorgunluk, meşakkat, ve tedbirsizliktir. Altmış bin; sıkıntıdan sonra selamettir. Yetmiş, seksen, doksan ve yüz binle fazlası, refah, zafer ve murattır.Eliyle sayılar saydığını gören; harcadığı şeyden dolayı, pişmanlık duyar. Bazı tabirciler sayı rüyasını terfiyle yorumlamışlardır. Mesela on; onbaşılık, yüz; yüzbaşılıktır. Sayı saymak; borçlular dışında herkes için hayırdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.