Rüyada Satranç Görmek

Rüyada Satranç Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla muaşerete, melik için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeğe delalet eder. Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşaya delalet eder.Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin adi bir düşmanı olduğuna delalet eder.Oyun oynanılmayan satrancı görmek, o işlerinden çıkarılmış adamlara; oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara delalet eder.

Eğer bir yerde satranç aletlerinin ileriye veya geriye sürülüp çekildiği görülse, o yerin valisi için bir harp veya düşmanlık meydana gelir.Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.Eğer karşısındaki oyuncudan paytak alsa, onun bir piyadesini; eğer at alsa, bir atlısını; eğer, filini alsa yabancı kralı elde eder.Rüyada satranç oynadığını gören kimse, — kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde — kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır. Bazı tabirciler, rüyada satranç oynadığını gören kimse, bir toplulukla mukavele yapar. Ancak o toplum ve onların yapacağı hileden kendisini korusun, dediler.

Rüyada satranç oynamak, batıl söze ve basit bir harbe delalet eder. Rüyada satranç oynadığını ve hasmını yendiğini gören kimse, bu galibiyeti uyanıkken de görür.Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.