Rüyada Satmak tabiri Görmek

Rüyada Satmak tabiri Rüyada kendisi satılıyor veyahut satılmak için ilan ediliyorsa ve kendisini de bir kadın satın alıyorsa, o kimse izzet ve devlete nail olur. Kendisini bir erkek satın alıyorsa, üzüntü ve endişeye düşer. Satılan kimsenin kıymeti ne kadar fazla olursa o kadar kıymetli olur.Kendisinin satıldığını gören kimse köle, esir veya fakirse veya halinin değişmesini arzu eden birisi ise bu rüya olduğu gibi hayırdır. Zengin, hasta ve imamlar için bu rüya hayır değildir.Satmak ve satılmak, satılan şeyin değişmesiyle tabiri de değişir. Satıcı için her zaman şer olan şey, satılan kimse için hayırdır.

Satıcı için hayır olan şey de, satılan kimse için serdir. Bazıları da satmak, mülkün gitmesine, satıcı müşteriye, müşteri de satıcıya delalet eder, dediler.Satmak, satılan şey üzerine tercihtir. Bundan dolayı bir kimse dünyaya delalet eder bir şeyi satsa, ahireti dünyaya tercih eder. Böyle olmazsa satılan şeyin kıymet ve parası miktarınca bir halden diğer hale dönmesine delalet eder.Rüyada hür adamın satıldığını görmesi, Hz. Yusuf (A.S.)’m kıssasına göre devlet ve hayırlı akibete delalet eder.

Rüyada satmak, sattığı şeyden kurtulmaya, almak ise aldığı şeye rağbet etmeye delalet eder.Bir kimse kötü bir şey satıp yerine iyi bir şey alsa, eğer harpte ise şehid olarak ölür. İyi bir şeyi satıp, yerine kötü bir şey alsa, Allah’a sığınırız, akıbetinin fena olmasına (su-i hatimeye) delalet eder.Bazan da dünyayı ahirete, hür insanı köleye, veya masiyeti itaata tercih eder.Bazan da hür insanın rüyada satılması, zillete düşmesine ve Hz. Yusuf (A.S.) ‘ın kıssasma mebni akıbetinin hayr olmasma delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.