Rüyada Sarraf tabiri Görmek

Rüyada Sarraf tabiri Rüyada görülen sarraf, hakim gibi ilmiyle yalnız dünya malı için faydalanılan bir alimdir ki, onun sanatı söz ve münakaşaları dinlemek, ilam ve fetva gibi resmî evrakı vererek karşılığında para almayı gerektiren soru ve cevaba dikkat etmekten ibarettir.Sarrafın terazisi, hakimin hüküm ve adaletidir. Sarrafın terazisi, bazan da, hakimin kendisi ve dilidir. Terazinin kefeleri, onun iki kulaklarıdır. Gramları, hakimin adalet ve hükmüdür. Tartılan altın ve gümüş paralar, insanlarla olan düşmanlık ve çekişmedir.

Bazı tabirciler rüyada görülen sanaf, fetva soranın sorusunu dinleyip doğru bir şekilde cevabını veren bir müftüdür, dediler.Rüyada görülen sarraf, tabir için kendisine arzedilen rüyaları, söylenen sözü muhafaza »der ve para gibi sarfeder veya para gibi müteferrik sözleri toplar ve yine birikmiş para gibi toplu cevap verir.Rüyada sarrafa bir altın bozdurup karşılığında gümüş para aldığım gören kimse, mahkemede ise davasını kaybeder.

Eğer kendisinin emtia gibi satılacak ve harcanacak şeyleri varsa, onları satar. Yoksa müftüye fetva sormayı gerektiren bir iş işler. Yahut tabirciyi gerektiren bir rüya görür ve onun akibetinde hoş görmeyeceği ve mahzun olacağı bir şey meydana gelir.Sarraftan altın alıp gümüş para verse, yine hoşlanmayacağı ve tazminat ödemeyi gerektiren bir durum meydana gelir.Sarraf zenginliğe, rızkın bolluğuna, miras taksimini ve hesap yapmayı bilen bir kimseye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.