Rüyada Sarık Görmek

Rüyada Sarık Rüyada başta görülen sarık, kişinin taç, şöhret, kuvvet, rütbe ve hanımına delalet eder.Vali olan bir kimse rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görse, vazifesinden alınır. Sangının başından alınması veya kaçırılmasının tabiri de böyledir. Rüya sahibi vali değilse, o kimse hanımını boşar veya şöhreti elinden gider.Sarığının altından olduğunu gören kimsenin, rütbe, şöhret, mal veya hanımının elinden gitmesine delalet eder.

Bir kimse basma bir valinin sarık sardığını görse, o vali bir memleketin hükümet işlerini o kimseye bırakır. Veya müttakî bir kadınla evlenir.Rüyada başına peygamberlerden birinin veya hayatta olan bir sultanın sarık sardığını yahut ölmüş bir sultanın, kendisine bir sarık verdiğini gören kimse, bir vilayete vali tayin edilir.Rüyada görülen sarık başarı ve üstünlüktür. Bir kimse başına sarık sardığını görse, o kimsenin reislik ve sanat yönüyle kadri yücelir. Eğer sarık «Deniz koyunu» denilen hayvanm yününden ise, o kimsenin malı artar. Sarık yünden olursa, o kimse memur ve salih bir kimse olur.

Sarık pamuktan ise yünün tabiri gibidir.İpekten olursa, dince bozuk olmasıyla beraber bir rütbeye ve haram mala delalet eder.Rüyada sanğımn üzerine bir daha sarık sardığını gören kimsenin, şöhreti artar ve mevkiinde kalır.Rüyada başına sarık sardığını gören kimse, o sarığın uzunluğu miktannça yolculuğa çıkar.Sarı sarık, başta olan hastalıktır. Siyah sarık, ululuktur. Bir melik rüyada, sarığının ev gibi veya yüzüğünün bilezik gibi olduğunu görse, o melik azledilir.

Rüyayı gören vali ise, makamından alınır. Zira sarığın ev, yüzüğün bilezik gibi olması haddi tecavüzdür. Haddini aşan şeyde ise, sebat yoktur.Sarıklar Arap tüccarları mesabesindedir. Bazan sarık körlüğe veya umumî bir kedere delalet eder.Bir kimse rüyada sarıksız namaz kıldığım görse, bazan o kimsenin abdestinde şüphe eder veya rüku ve secdesini eksik yapar.Müşrik olan birisi rüyada başında sarık olduğunu görse: «Bizimle müşrikler arasındaki fark takke üzerine sarılan sarıktır» şeklindeki varid olan hadîse binaen o kimse Müslüman olur.

Sultandan korkusu olan bir kimse rüyada sultanı güzel bir sarıkla görse, o kimseye sultan iyi bir muamele yapar ve o kimse sultanın şerrinden emin olur. Keza rüya sahibi kendi başında güzel bir sarık olduğunu görse, başkası hakkında iyi bir muamelede bulunur. Ve o kimse de rüya sahibinin şerrinden emin olur.Bir adam: «Ben rüyamda gördüm ki bir camide imişim, başımda güzel bir sarık var. Camide halk rahibe bir kadının cenazesine namaz kılmak istiyorlar’ ve müezzinler de rahibenin cenazesi önünde teşbih çekiyorlar. Sonra cenazeyi açtılar kefeni siyahtı.

Müezzinlerin rahibeye teşbih çekmelerinden dolayı ben müezzinlerle münakaşa yaptım» şeklinde bir rüya naklettiğinde, ben ona dedim ki:«Hanımın senden çok memnun olan bir kimsesin ve sen de onu seviyorsun. Ancak kayınpederin senden dargın olduğundan, müezzinlerden bazısına hanımını senden ayırmak için çalışmalarını emir ve ten-bih etmiş. Müezzinler ile münakaşa yapman da bundan dolayıdır»Dediğimde o kimse, «evet efendim, iş dediğin gibidir» dedikten sonra yine aynı şahıs: «Ben o ölmüş rahibenin gözlerinde camdan gözlük gördüm» deyince ben: «o cam —dünya ile böbürlenen— hanımın pederidir» dediğimde yine o şahıs önceki gibi: «evet efendim öyledir» dedi. Az bir müddet sonra da hanımının pederi öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.