Rüyada Sakal Görmek

Rüyada Sakal Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir.Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından kamında bulunan miktarca zahmet çeker.Sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime nail olur.Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mala erişmesine delalet eder.Sakalının miktarmdan fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine delalet eder.

Sakalının uzadığını hatta yere düştüğünü görse, sakal sahibinin ölmesine delalet eder.Bazı tabirciler rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı olduğunu gören kimsenin, ömrü ve malı artar, dediler.Eğer sakalı göbeğine kavuşsa, o kimsenin Allah (C.C.)’a itaat ve inkiyat etmediğine delalet eder.Eğer sakalı bir «tutam» dan fazla olsa, o kimsenin riyakar bir adam olduğuna delalet eder.Sakalının kıllarını fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zenginolur.Eğer sakalı siyah olduğu halde rengini koyu yeşil görürse, o kimse miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankar ve zalim olur.

Çünkü jrarş.vunun sakalı çokça siyah olup koyu yeşile çalardı.Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Sakalını safi kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat eder.Bir kimse rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malı gider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider.Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.

Buluğ çağına gelmeyen bir çocuk sakallı olduğunu görse, o çocuk buluğ çağına ermeden ölür.Bir kimse rüyada «Keçi sakalı» denilen bitkiye yaklaştığını görse, o kimsenin kendi başına kalıp, kendi halinde bulunmasına delalet eder.Eğer kendi sakalını noksan ve hafif, ancak yakışıksız olmadığını gören kimse, üzerinde borç varsa öder. Eğer işleri güçse, kolaylaşır. Eğer üzüntü’ve kederli ise, gider.Sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakarı gider. Ve halkın yanında hor ve hakir olur.

Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gider.Sakalının yarısını traş edilmiş olduğunu gören kimse, fakir olur. Ve şöhretinden düşer.Bir kimsenin sakalım rüyada tanımadığı genç bir adam traş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider. Eğer sakalını traş eden kimse ihtiyarsa, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.Eğer sakalını kesilmiş görse, o kimsenin sakalından kesilmiş ve bir tutamdan fazla olduğunu görse, o kimsenin zekatmı veren bir adam olduğuna delalet eder.

Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören bir kimse, o adamın mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse, o şeyin miktarınca o adama varis olur.Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir.Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazı siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına delalet eder.Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinden gider.

Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına delalet eder.Bazı tabirciler rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına, eğer o kadının erkek çocuğu- varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildirir, dediler.Kocada olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yarımda bulunan malının zayi olacağına delalet eder.Rüyada sakalını ve başını birden traş ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, ödeyerek borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.Rüyada sakalının uzadığını, hatta eğirip kilim dokuduktan sonra sokakta sattığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder.Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder.

Bir kimse rüyada sakalmdan biraz kısalttığını görse, o kimsenin o sakalından kestiği miktarca malı gider.Sakal heybettir. Bazan sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına delalet eder.Bir kimse rüyada sakalmı ağzı ile kesip kısalttığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar.Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan, cimrilik ve cömertliğe delalet eder. Bazan sakal hanıma delalet eder.Bir kimse rüyada sakalında beyaz kıl görse, bu rüya bazan o kimsenin irtikab ettiği günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya delalet eder.Bazan da sakal zirata delalet eder.

Bundan dolayı bir kimse rüyada siyah olan sakalını beyazlaşmış görse, o kimsenin ziraatımn biçim zamanının yaklaştığma delalet eder.Bazan sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğine delalet eder.Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyah-laştığını görmesi, sevinç, kuvvet .ve sertçe hareket edişine delalet eder.Bir kimsenin rüyada sakalım adetin hilafına olarak uzadığmı görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarfetmesine ya da kendisi için üzüntü, keder ve sıkıntı meydana gelmesine delalet eder.

Sakal günahkar kimse için, tevbe; sapıklar için hidayettir. Özellikle rüya sahibi onda beyazlık da bulunduğunu görürse.Rüyada bir kadından sakal çıkması, b kadının erkekleşmesine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına delalet eder.Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.Rüyada sakalını gösterip, ağzma almak veya sakalını öpmek, rüya sahibinin gerek kast edici ve gerekse kastedilmiş olsun himmetin-deki kusuruna delalet eder.Rüyada kabuk vs. gibi sakala asılı bir şeyi görmek, müessir çirkin bir söze veya rüya sahibinin hanımının henüz hilkati tamam olmayan hamileliğine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.