Rüyada Saç Görmek

Rüyada Saç Bir erkeğin rüyasında saçının çok uzadığını görmesi, üzüntü ve endişedir. Rüya sahibi kadınsa, kıymeti artar.İbn-i Şirin demiştir ki: Hac zamanı saçının traş edildiğini görmek; dinde salah, selamet ve günahlara kefaret-tir. Haram aylarda traş olmak; borç ödemek ve kederden kurtulmaktır. Mevki sahibi biri traş olduğunu görürse; azl edilir. Saçını traş ettiğini gören kadın, kocasını veya yakın bir akrabasını kaybeder. Saçının tamamen veya kısmen kesildiğini gören kadın, kocasıyla kavga eder. Bir rivayete göre, musibete uğrar. Bir kadının saçının tamamiyle beyazlaması, kocasının dalalete düşeceğine işaret eder.

Kirmani bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Padişah için; asker, kadın için; kıymet ve şeref, halk için, üzüntü, fukara için; ibadet ve takva, hac etmemiş olanlar için; hac. Başının traş edildiğini veya saçının kökünden koptuğunu gören kadının, namusunda noksan olur. Saçın kırlaşması; din kuvvetine, bir rivayete göre; mal kaybına işarettir. Saçlarının kendi kendine döküldüğünü gören, ana babası yönünden üzülür.Ebu Said’ül Vaaz’a göre saç; rüyada şunların temsilcisidir: Mal, uzun ömür, hayır, itibar ve makam. Dağınık ve uzun saç; malın dağılmasına işarettir.

İbn-i Şirin diyor ki: Genç bir adamın saçının beyazlaması, fakirlik alametidir. Saçın azaldığını görmek; iyi değildir. Zaruret, borç veya zindandır.Saçsız olduğu için peruka takanın refahı artar.Başının tamamen saçsız olduğunu gören; sıkıntıya düşer, hakarete uğrar. Kel olduğu halde, başında yeniden saç bittiğini görenin; şerefi artar. Saçı tarakla taramak; büyük ni’mettir. Şereftir.Saçın büklüm büklüm olduğunu görmek; hayır ve menfaattir. Bu rüya köle ve cariye için iyi değildir. Kıvırcık saçının düzeldiğini gören köle, azat olur.Cafer-i Sadık saç traşını şunlarla yorumluyor: Hac, sefer, itibar ve mevki. Bir devlet idarecisinin saçını traş ettiğini görmesi, iyi değildir.

Bazı tabirciler saçın haddinden fazla uzamasını iyi saymamışlar, geçim hususunda müşkülatla, sıkıntı ile yorum-lamışlardır. Savaşmakta olan biri için, saç tıraşı iyi değildir. Saçlarının çok fazla uzadığını gören kadın, nefsinden emin olur. Bir rivayete göre, evladı olmaz. Bir kısım tabirci harp zamanı haricinde saçını tıraş edenin; zengin olacağını, ailesini iyi geçindireceğini söylüyor. Fakat savaşmakta iken ve haram aylarda ise, ana veya babanın kaybıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.