Rüyada Sabah Görmek

Rüyada Sabah Rüyada sabah olduğunu görmek, vadini yerine getirmeye delalet eder. Rüyada sabah olduğunu ve kendisinin çirkin ve yaramaz bir durumda bulunduğunu görse, o kimsenin küfrüne veya günah işlediğine delalet eder.Kefil olan bir kimse rüyada sabah olduğunu görse ve o adam da cömertse, onun yerini dolduracak bir karşılığını elde edeceğini müjdeler. Eğer cimri ise, malının zayi olacağını söyle!Ziraatçıların sabah olduğunu görmeleri, borca delalet eder. Rüyada bir şeyin kaybolduğunu ve şafak sökerken onu bulduğunu gören kimse, borçlusu aleyhine iddia ettiği şeyi birtakım kimselerin şahitliği ile isbat eder. Rüyada, sabah olduğunu gören kimse hasta ise, ölmesi veya iyileşmesi suretiyle hastalıktan kurtarır.Sabah namazım cemaatla kıldığını gören kimse yolculuğa çıkacağını bekler, veya hacca gider ya da — beklediği yolculuk, ölüm yolculuğu ise — cennete gider, hayırdan takdim edeceği ameli güzel ve kabri nurlu olur.

Rüyada, su istediğini veya yiyecek bir şey topladığım ya da arpa satın aldığını gören kimse, mübtela olduğu bir hastalıktan kurtulur.Bu rüyayı hapsedilmiş bir kimse görse, hapislikten kurtulur, denizde yolculuk etmekten menedilmiş kimse görse, bu mani ortadan kalkar. Hanımı kendisinden kaçmış kimse görse, — gündüz, karı ile kocayı ve birbirlerini seven kişileri birbirinden ayırdığından— hanımından ayrılır.Günahkar bir gafil veya nefsin isteklerine uymuş bir kafir görse, tevbe ederek gaflet ve dalmış olduğu karanlıktan uyanır, bedbaht yahut ticaret ve pazarda alış-verişi durmuş bir kimse görse, işleri canlanır ve geçimleri kuvvet bulur.

Kafir bir düşmanı olan ve onu arayan yahut zalim bir düşmanı olup kendisiyle çekişen bir kimse görse, düşmanına zafer bulur ve elde edeceği bir hakla ona galip gelir.Bu rüyayı bütün halk görecek olsa ve kendileri de muhasara veya güç bir durumda yahut zulüm, kıtlık ya da bir fitne içinde bulunsalar, bunların hepsinden kurtulurlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.