Rüyada Put Görmek

Rüyada Put Rüyada görülen put, güzel yüzlü, ahlaklı gaddar insanlara delalet eder. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu batıl görüşüyle Allah’a yalan isnad etmesine delalet eder.Eğer taptığı put ağaçtan ise, o kimse dini ile zalim ve münafık büyük bir kimseye yaklaşır.Taptığı put odundan ise, o kimse diniyle münakaşa yapmak ve din hakkında söz söylemek arzusunda bulunur.Taptığı put gümüşten ise, o kimse bir kadına veya Arap olmayan bir cariyeye haince veya sinsice yaklaşmak ve kendisini ona emin göstermek için dince makbul görülecek bir amel yapar.Yaptığı put altından ise meşru olmayan bir amel yapar ve Al-lah’ü Teala’nın buğzettiği bir kimseyle alaka kurar ve o kimseden, ona fenalık erişir. Onun tazminat ödemesinden ve malım, elinden çıkarmasından korkulur.

Taptığı put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, o kimse diniyle dünyayı talep eder ve rabbisini unutur. Rüyada birçok puttan birisini gören kimse, uzak bir yolculuğa çıkar.Rüyada altın veya gümüşten yapılmış bir resim gören kimse, dünyalığa erişir.Rüyada, pirinçten yapılmış hareketli küçük resimleri görmek, ucuzluğa, bolluğa, güzel bir duruma ve yolculuğa; büyük resimleri görmek ise, —çok hareketli olduklarından— feryad etmeye ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada görülen resimler, rüya sahibinin istediği ve arzu ettiği evlada delalet eder.Rüyada puta ibadet ettiğini gören kimsenin batıl bir şeyle meşgul olduğuna ve nefsanî arzularını Allah (C.C.)’m rızasına tercih etmesine delalet eder. Yaptığı put altun olursa, o kimse, Allah’ü Tea-la’ya ibadet eden bir kimseye yaklaşır ve o kimseden, hoşlanmadığı bir şey, ona isabet eder.Altından yapılmış putu görmek, rüya sahibinin dininin zayıfla-masiyle beraber malının gitmesine delalet eder. Eğer put gümüşten olursa, o kimse bir kadın veya bir cariye hakkında hiyanet ve kötü bir şey yapabilmek için dinini alet eder.

Rüyada putu görüp, fakat ona tapmadığını gören kimse, çok mala kavuşur. Rüyada put görmek, kadına veya bir erkeğe aşık olmaya delalet eder.Putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan adamlara delalet eder. Bazan da put, şöhret, mal, sevgili, koca, çocuk, vs. gibi insanı meşgul eden ve Allah’a ibadet etmeye mani olan şeylere delalet eder.Rüyada maiyyetinde bir put olduğunu gören kimse, sağır, dilsiz, iyi konuşamayan veya şaşkın bir halde bulunan bir kadınla evlenir yahut onun böyle bir çocuğu doğar.Rüyada putta görülen fazlalık ve eksikliğin tabiri, putun delalet ettiği kimseye ve rüya sahibine aittir.Bazan da put, zamana delalet eder.

Putun azasında meydana gelen şeyler ise, o zamanın halkında meydana gelir. Putlar bazan da birtakım hususlarda, sebat göstermeye delalet eder.Putları kırdığını veya herhangi bir şekilde onların şekillerini çir-kinleştirdiğini gören kimse, yüksek bir rütbeye erişir, düşmanlarına galip gelir ve onların hilelerinden emin olur.Eğer put kadına delalet ederse, o kadın şekil ve sureti sabit ve vakarlı veya perişan, kötürüm, ahmak yahut kendini beğenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.