Rüyada Perde Görmek

Rüyada Perde Rüyada görülen perde, işleri gizlemeye delalet eder. Bazan da sırları gözleyen arkadaşa yahut mallarını insanlardan gizleyen ve başkasına bakmaktan kendisini meneden zevceye delalet eder. Perdenin damga ve alameti varsa, zevce, çocuk ve evden perdenin delalet ettiği şeyin kadrinin yüceliğine delalet eder.Bilinmeyen perde onu gören kimse için, üzüntü ve kederdir.Evin kapısında olan perde dünyaca üzüntüdür.Eski perde, devamlı olmayan bir üzüntüdür.Rüyada yırtılmış perde gören kimse, ferahlık ve sevince nail olur. Siyah perde, mal tarafından gelecek üzüntüdür. Mescit kapısındaki perde, dince üzüntü ve kederdir. Rüyada olduğu gibi görülen ve bilinen perdenin tabirce fayda ve zararı yoktur.Yerlerinden başka yerde görülen perde, üzüntü, keder ve sıkıntıdır.

Kendi yerlerinde görülen perde için, tabir yoktur.Bir kimsenin kapı ve girilecek yerden başka veya asılması çirkin görülecek bir yerde perde görmesi, şiddetli üzüntü ve korkuya delalet eder. Ancak onun sonu hayırla sonuçlanır.Perdenin ağır ve ikiye katlı olmasının üzüntüce tabiri daha şiddetlidir. İnce ve tek kat olan perdenin üzüntüsü de hafiftir.Perdeyi kesilmiş veya alıp götürülmüş görse, onu gören kimseden üzüntü ve keder gider. Bazı tabirciler, çıplak olan bir kimse rüyada kapısına asdıkları perdeyi görse, kendisini günahtan menedecek ve fakirlikten kurtaracak bir kadınla evlenmesine delalet eder.

Kocası olmayan bir kadının da bu rüyayı görmesiyle, yine tabirin aynı olacağını söyleyenler de olmuştur.Ev kapısı üzerindeki perde kadınlar tarafından gelecek üzüntü ve kederdir. Yeni perde, devamlı bir üzüntüdür.Uzunlamasına yırtılmış perde, çabuk meydana çıkacak ferahlık ve sevinçtir. Enine yırtılmış perde, sahibinin ırz ve namusunda meydana gelecek noksanlıktır.Siyah perde, melik tarafından olan üzüntü ve kederdir. Yeşil perde, hayra ve methedilecek akibete delalet eder.Aranan, korkan ve kaçıp gizlenen kimsenin, taht üzerinde perde görmesi, o kimsenin gizli, tutulmasına ve emniyet içinde bulunmasına delalet eder.

Perdenin çokça büyük olması üzüntünün de büyük .olmasıdır.Bir kimse rüyada büyük bir köşkün üzerlerine asılan perde ile beraber yere battığını görse, o kimse uzak bir yere yolculuk yapar ve o yolculuğunda çok sıkmtı ve meşakkat çeker.Rüyada görülen perdelerin çokluğu ve aletlerinin çokluğu, kapıcı ve odacılar gibilerin araya girmesiyle gidişatların bozulmasına delalet eder.Bazan da perdeler, işlerin gizli ve saklı tutulmasına, perdelerin açılması ve kaldırılması ise, rezil ve rüsvay olmaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.